זנות היא אחד המקצועות העתיקים ביותר בעולם ונותרה נושא שנוי במחלוקת בעידן המודרני. היא מוגדרת כ"החלפת שירותי מין תמורת כסף או תמורה אחרת" (U.S. Department of Labor, 2015). זנות הייתה בלתי חוקית ברוב המדינות מאז המאה ה -19, אך עדיין נהוגה בעיקר באזורים מסוימים. מאמר זה מספק סקירה כללית של הזנות, ודן בהיסטוריה שלה, שכיחותה וחוקיותה ברחבי העולם.

היסטוריה של הזנות

ההיסטוריה של הזנות מתחילה אלפי שנים. מאמינים כי ערים עתיקות כמו בבל ושומר אפשרו את המנהג, וכי צורות שונות של זנות היו נהוגות ביוון העתיקה, רומא ומצרים. בחברות רבות נתפסה הזנות כשירות מקודש והכרחי. בתמורה לשירותי מין, יכלו הזונות לפרנס את עצמן ואת משפחותיהן.
sexgeizhals

בתקופת ימי הביניים, הזנות אורגנה באופן רשמי באירופה. הוקמו בתי בושת בערים, והעיסוק בזנות הוסדר. אזורים מסוימים יועדו לזנות, והותקנו תקנות כדי לשמור על הנוהג מסודר. במאה ה-18 פיתחו הצרפתים מערכת רגולציה לזנות. במערכת זו, הזונות היו צריכות לשלם מסים ולציית לחוקים מסוימים, אך הן הורשו לעבוד ולקבל הטבות מסוימות מהממשלה.

במאה ה -19, מדינות רבות החלו להפוך את הזנות ללא חוקית. בארצות הברית, חוק מאן משנת 1910 הפך את העברת נשים מעבר לקווי המדינה לבלתי חוקית "למטרות לא מוסריות" (U.S. Department of Labor, 2015). זה הקשה על לנסוע ולעבוד. באירופה, הרגולציה על הזונות נעשתה נוקשה יותר והזנות הפכה פחות נפוצה.

שכיחות הזנות

למרות אי חוקיותה, הזנות עדיין קיימת במדינות רבות בעולם. ההערכות לגבי מספר הזונות בעולם משתנות, אך מחקר משנת 2005 העריך כי ישנם 4.5 מיליון אנשים העוסקים בזנות (Gall, 2005). הוא האמין כי רוב האנשים האלה הן נשים וכי חלק ניכר הם קטינים.

זנות נפוצה בעיקר באזורים עם רמות גבוהות של עוני ואי שוויון, שם היא נתפסת כאחת הדרכים הבודדות עבור אנשים להרוויח כסף. במדינות שבהן הזנות אינה חוקית, הנוהג מתרחש לעתים קרובות בסתר או באזורים ייעודיים מסוימים, כגון בתי בושת. במדינות מסוימות, זה נפוץ גם עבור להיות סחר ממדינות אחרות לעבוד במדינת היעד.

חוקיות הזנות

זנות אינה חוקית ברוב המדינות, אם כי היא יכולה להיות מוסדרת או נסבלת באזורים מסוימים. במדינות רבות, זה חוקי עבור לעבוד באזורים ספציפיים, אבל הם נדרשים לשלם מסים לעמוד בתקנות מסוימות.

עם זאת, במדינות מסוימות, זנות היא decriminalized לחלוטין או אפילו חוקי. בהולנד, הזנות חוקית מאז שנת 2000 ומוסדרת על ידי הממשלה. רשאיות לעבוד בחופשיות, אך עליהן להירשם כעצמאיות, לשלם מיסים ולקבל בדיקות בריאות סדירות. באוסטרליה, הזנות חוקית באזורים מסוימים ומוסדרת על ידי הגוף השלטוני המקומי.

מסקנה

זנות היא אחד המקצועות העתיקים בעולם. ההיסטוריה שלה מתחילה לפני אלפי שנים והיא חלק חשוב של חברות ותרבויות רבות. למרות אי חוקיותה ברוב המדינות, הזנות עדיין קיימת ומתקיימת בצורות שונות ברחבי העולם. במדינות מסוימות, זנות היא decriminalized או אפילו חוקי, מה שמקל על אנשים העוסקים בפועל לעבוד בבטחה ולשלם מסים.