מכתב הלוחמים

 

• אנחנו, קצינים וחיילי מילואים קרביים בצבא ההגנה לישראל, שחונכנו על ברכי הציונות, ההקרבה והנתינה לעם ישראל ולמדינת ישראל.

 

• ששירתנו תמיד בקו הראשון. שהיינו ראשונים לבצע כל משימה, קשה כקלה, על מנת להגן על מדינת ישראל ולחזק אותה.

 

• אנחנו, קצינים וחיילים קרביים המשרתים את מדינת ישראל במשך שבועות ארוכים בכל שנה, למרות המחיר האישי היקר,היינו בשירות מילואים בכל רחבי השטחים וקיבלנו פקודות והוראות שאין להן ולביטחון המדינה דבר, ושתכליתן היחידה היא הנצחת השליטה בעם הפלסטיני.

 

• אנחנו, שראינו בעינינו את מחיר הדמים שהכיבוש גובה בשני צידי המתרס. שהרגשנו איך הפקודות שקיבלנו שם מחריבות את כל הערכים שספגנו בארץ הזאת. שמבינים היום כי מחיר הכיבוש הוא אובדן צלם אנוש של צה"ל והשחתת החברה הישראלית כולה.

 

שיודעים כי השטחים אינם ישראל, ושסופן של כל ההתנחלויות להתפנות.

 

אנו מצהירים בזאת, כי לא נוסיף להילחם במלחמת שלום ההתנחלויות.

 

• לא נוסיף להלחם מעבר לקו הירוק במטרה לשלוט, לגרש, להרעיב ולהשפיל עם שלם.

 

• אנו מצהירים בזאת כי נוסיף לשרת בצבא ההגנה לישראל בכל משימה שתשרת את הגנתה של מדינת ישראל.

 

משימת הכיבוש והדיכוי אינה משרתת מטרה זאת - ואנו לא ניקח בה חלק.