עדכון שיטת הגיוס למציאות החברתית של היום

דני רשף, חוסן, 14.4.01

 

המציאות החברתית, הפוליטית, האיומים על המדינה והדרישות המקצועיות של היום שונים לחלוטין מהמציאות של תחילת שנות החמישים. מציאות שעיצבה את תפיסת הגיוס לצה"ל. (הגיוס הוא בבסיסו גיוס לצה"ל במסגרת חוק שרות ביטחון).

 

יש על כן לעצב תפיסת גיוס חדשה, מותאמת למציאות העכשווית.

 

הנחות יסוד:

                                א.           הצבא לא ממלא יותר תפקידים חברתיים כפי שהיה בעת קום המדינה.

                                ב.           הצבא סובל מעודף מגויסים שאינו תואם את צרכי הצבא. היקף היחידות הלוחמות - השרירים של הצבא - הוא תוצאה של גודל התקציב מצד אחד ורמת המוטיבציה של הנוער מצד שני.  הצבא הוא שמפנה, מתוך שיקוליו הוא, חלק מהמגויסים לתפקידים לא צבאיים מחוץ לצבא כגון משטרה, מג"ב וחינוך.

                                 ג.            תפיסת הגיוס לצבא כגיוס חובה מטילה על הצבא חובה ונטל יקר להתמודד עם ציבור גדול של מתגייסים שאינם רוצים לשרת כלל או אינם מוכנים לשרות משמעותי. במציאות החברתית של היום אין לצבא כלים להתמודד ולרסן את התופעה.

                                 ד.           בצד השתמטות מתוך ציבור חייבי הגיוס - פוטרת המדינה את הציבור הערבי משרות מתוך חשש לנאמנותם, מצד אחד,  והתחשבות בעובדה שבסיסית המאבק הצבאי הוא נגד ערבים, מצד שני. ציבור דתי גדול משוחרר משירות מסיבות פוליטיות. בשני המקרים מדובר בפגיעה בשוויון האזרחי כלפי המדינה ויצירת מעמד ברור של אזרחים מסוגים שונים .

                                ה.           הדרישות המקצועיות, זמן ההכשרה הארוך ומחיר ההכשרה היקר של לוחמים או בעלי מקצועות משמעותיים אחרים הופכת את גיוס הקבע לאפשרות כדאית מבחינה כלכלית.

 

עיקרי ההצעה:

א.      הגיוס יוצא מהצבא ויעבור למשרד הפנים. הגיוס לא יהיה לשרות ביטחון, כלומר לצבא, אלא לשרותה הכללי של המדינה. החוק יעודכן בהתאם וחובת ההתייצבות תהיה כללית על כל אזרח בגיל המתאים.

ב.      בלשכת הגיוס האזרחית יוכל כל אזרח ואזרחית לקבל פטור מכל טעם שהוא ובלי לנמק. ממילא ימצאו הדרכים להתחמק משרות בין מסיבות דתיות/מסורתיות או אישיות וחבל על המנגנון המטפל הכסף והזמן שירד לטמיון. מי שיקבל פטור יחתום על הצהרה מתאימה בה הוא מיודע שלא יוכל לקבל עבודה, בעתיד, בשירות המדינה. סיוע ללימודים או משכנתה לדיור ינתנו רק במקרים חריגים.

ג.        למי שיתגייס יפתחו שלשה מסלולי גיוס לשרות המדינה בהתאם לבחירת המתגייס/ת. המסלולים יהיו שווים לבנים ובנות.

 

מסלולי הגיוס:

א.      מסלול חובה בסיסי מסלול לשנה וחצי בו יוכל המתגייס לבחור בשלל אפשרויות צבאיות ואזרחיות שהמכנה המשותף שלהם הוא צורך של המדינה, הכשרה קצרה ומגורים, רוב, או כל התקופה בבית.

       בתפקידים האפשריים אבטחה בבתי ספר, סיוע בהוראה לנזקקים, הגנה ושמירת הטבע, עבודה עם חבורות רחוב, סיוע למשטרה בתפקידי שיטור פשוטים, מכבי אש וכו'. למי שיבחר בשירות צבאי  תפקידי שמירה ואבטחה בסיסיים, פקידות פשוטה, עבודות מחסן ותחזוקה ולבעלי מקצוע מכני עבודות במוסכים וכו'. את המסלול יבחר המתגייס בלשכת הגיוס האזרחית ורק משם הוא יופנה לצה"ל היה ויבחר בכך. השרות הציבורי יפתח לעבודה בפני אותם מגויסים שישלימו את גיוס החובה והם יזכו למשכנתאות וסיוע ללימודים על בסיס אזור מגורים, נושא לימודים, גיל ומצב משפחתי ולא על בסיס מצוקה כלכלית קשה כמו במקרה של מי שבחרו שלא להתגייס.

ב.      מסלול חובה מלא - המסלול יהיה בן שלש שנים יכלול הכשרה מקצועית ארוכה ואפשרות של מגורים, במסגרת התפקיד, מחוץ לבית. מגויסי המסלול המלא ישרתו היכן שהמדינה תשלח אותם. בתפקידים האפשריים מג"ב ומשטרה, הוראה והוראה מיוחדת, חובשים ומסיעים בבתי- חולים וכו'. בצבא יופנו המתגייסים לשרות קרבי או מקצועי איכותי בתחום האלקטרוניקה, המחשוב, תחזוקת כלי טייס, מודיעין וכו'. מתגייסים אלה יקבלו משכורת מינימום כמקובל במשק בחצי השני של שירותם. לאחר שחרורם יזכו מגויסים אלה מהמדינה, בנוסף להטבות הבסיסיות, בהשלמת לימודים עד תואר אקדמאי ראשון ובסיוע של המדינה, כעין משכנתא, לפתיחת עסק או שותפות ביוזמה. הללו ידרשו להשתלב במערך המילואים על בסיס דומה למשמר הלאומי בארה"ב לתקופה של עשר שנים מיום השחרור ויוכלו להאריך את התנדבותם. (מתנדבי המשמר הלאומי בארה"ב מחויבים לשבועיים בשנה לאימונים בעיקר. ניתן לגייס אותם בצו של הקונגרס לתקופות ארוכות יותר. בתמורה הם מקבלים ביטוח רפואי חינם, להם ולמשפחתם, ותשלום חודשי קטן וקבוע כל השנה.)

ג.        מסלול קבע ראשוני. מסלול לשש שנים הכולל הכשרה ארוכה, איכותית ויקרה. טייסים, חובלים, סיירות מובחרות, מודיעין מקצועי לסוגיו, קצונה זוטרה ביחידות השדה, ושאר תפקידים מקצועיים. עיקר התפקידים יהיה בצבא אך ישולבו בו תפקידים מקצועיים במשטרה (ימ"מ, ימ"ס וכו') ובהוראה מיוחדת לפי צרכי המדינה.  משרתי הקבע הראשוני יקבלו משכורת קבע בהתאם למקצוע מיד עם סיום הכשרתם ושיבוצם המקצועי. בשליש האחרון של שירותם ישולב השירות בלימודים אקדמאים לתואר ראשון במסלולים מיוחדים שהצבא והמדינה יבנו יחד עם האקדמיה. משרתי הקבע הראשוני ישתחררו מהשרות עם תואר ראשון, יקבלו פיצויי פרישה בהתאם לתקופת שכר הקבע שלהם וכמובן, את הטבות מסלול החובה המלא. אנשי הקבע הראשוני לשרת במילואים כמשרתי מסלול החובה המלא.

ד.       יקבעו תקנות באשר לאפשרות לעבור ממסלול למסלול תוך כדי השרות ומה מחייב את אלה  שלא הצליחו לסיים את הכשרתם המקצועית.

ה.      המסלולים יהיו אחידים לבנים, בנות, ערבים ושאר אזרחי ישראל מותנה במגבלות רפואיות ותחקיר ביטחוני פרטני היכן שהתפקיד דורש זאת. (פרטני בדיקה אישית של המועמד ולא פסילה על בסיס לאום דת או כל שייכות קבוצתית אחרת).