1.8.04

 

דני, אני מתפלא עליך. למה אתה צריך לשמש שופר לדברים האלה.

 

הבן של אפי חיפש איך לשרת ביחידה קרבית יותר, איך לתרום יותר, איך להסתכן יותר ואפי עזר לו. מרחק ת"ק פרסה מהסיפור של ברוריה שרון ובנה.

 

אני מבין שברוריה ואתה שותפים פוליטית היום, אבל הייתי מצפה ממך לסרב להפיץ את הזבל הזה.

 

אורי היטנר