3.8.04

 

זה מציג את התמונה קצת אחרת.

 

אני הכרתי את הפרשה החל מהראיון אצל עמיחי בקר, והרושם שקיבלתי מהכתבה שמדובר באחד מהשניים:

 

א. חייל שפחד להסתער (פחד טבעי) ועכשיו מלביש על כך כסות אידאולוגית, מתוך הנחה שהדבר יתקבל באהדה בחוגים מסויימים.

 

ב. חייל שלא רצה להסתער בהשפעת האידאולוגיה.

 

לאחר מכן שמעתי על המנשר של שטרן, והוא ביטא את מה שאני חשבתי בעקבות הכתבה.

 

את אפי אף פעם לא שמעתי בנושא.

 

אורי היטנר