העתק                                                                              אורי רמון

רח' גבורות 1

כפר סבא 44209

טל:09-7642659

20.12.07

לכבוד

כבוד השופט מר מיכה לינדנשטראוס, מבקר המדינה

משרדו של מבקר המדינה

ירושלים

 

הנדון: ביטול גיוס חובה לצה"ל, וביקורת ההוצאות בתקציבי הביטחון.

 

שלום רב,

 

שני רמטכ"לים בעבר, ואנשי ביטחון, כלכלה וחברה המליצו לבטל גיוס חובה לצה"ל, ולקיים צבא קטן יחסית, בתשלום משכורות, כמקובל בכל הארצות הדמוקרטיות.

 

גיוס חובה לצה"ל הוא אנכרוניסטי, מיותר ובזבזני, ולא משרת את הביטחון, ולא את החברה הישראלית, אלא קבוצות קטנות של פוליטיקאים, קציני צבא וגורמים אינטרסנטיים נהנתנים. צבא קטן, חזק, חכם, יעיל וזול יותר מצה"ל כיום, ועשוי לענות ביתר הצלחה על צרכיה הביטחוניים של ישראל.

 

צה"ל וחלק גדול מההוצאות הביטחוניות שלנו, הם גולם שקם על יוצרו.

 

על הטענה של "צרכי הביטחון" תפסו טרמפ גורמים רבים פרזיטים, שאין להם שום קשר לצרכי הביטחון החיוניים שלנו.

 

משרד הביטחון, צה"ל, התעשייה הצבאית, ההשתלמות והחופשות וההנאות בחו"ל, מתקיימים כאילו במדינה אחרת, ללא כל זיקה וללא בחינת אפשרויותיה וצרכיה של מדינת ישראל.

 

צה"ל מהווה כיום "לשכת עבודה" המחלקת חיילות וחיילים לכל דורש, מקורב "לצלחת" ולפוליטיקאים. סיבה נוספת להמשך גיוס חובה לצה"ל הוא הרצון ולהרחיב את הפער בין יהודים לערבים, ולחזק את המגמה של שלילת זכויות המיעוטים.

 

אין בזה כל צורך קיומי.

 

במדינת ישראל כיום, שום נושא אינו תקין. מדינה בתהליך של נסיגה והתפוררות. חינוך, רווחה, תעסוקה, רפואה, תרבות, תיירות, השכלה גבוהה, תעבורה, מחקר ועוד.

 

למעלה ממיליון ישראלים חיים כיום מחוץ לגבולותיה של ישראל ותהליך הירידה מהארץ גדל ומגביר תאוצה. אין עליה, הסוכנות היהודית בארץ ומשרד החוץ הם פיקציה חסרת משמעות, אבל חיים בחו"ל ברווחה ובנועם. הם ואנשי משרד הביטחון, השוהים בחו"ל, לא ממלאים כל תפקיד משמעותי, אלא, נוסעים לשם על פי תור "שמגיע".

 

יש צורך לעשות בדק בית יסודי, לשחרור 50% מהתקציבים "מהביטחון" ולהעבירם לנושאי חברה וכלכלה.

 

אני ממליץ בפניך לבדוק אפשרות של מעבר מחברה צבאית בה אנו חיים לחברה אזרחית.

 

 

בברכה,

 

סא"ל (מיל.) אורי רמון, חינוך ורווחה.

 

העתק: ראש הממשלה

שרת החוץ

מבקר מערכת הביטחון (לשכה)

חברים בממשלה ובכנסת

גורמים רלוונטיים

עיתונות