דיווח על מפגש של נציגים מתנועות שונות (הדוגלות בהיפרדות) עם ח"כ חיים רמון

 

שושן ברוש-ויץ 21.10.02

 

משתתפים: ח"כ חיים רמון

נציגי תנועת "היום השביעי", "החממה", "האו"ת", "משפחות תומכות ומוחות" (סה"כ: 8 נציגים); עוד נכחו: עוזרו הפרלמנטרי של רמון ובחלק מן המפגש גם העיתונאי חיים שיבי מ"ידיעות אחרונות".

 

מקום: משרדו של ח"כ  רמון, יו"ר ועדת החוץ והביטחון;

ליד המשרד צבאו עיתונאים וצלמים רבים, שציפו לבואו של שר הביטחון לישיבה של ועדת חוץ וביטחון.

 

משך הפגישה: 30 דקות.

 

 

הנציגים הציגו את עצמם, ציינו את פועלם בצבא ובתנועות שהם משתייכים אליהן, הדגישו את הדרישה מחברי הכנסת לפעול למען מדינה דמוקרטית ולפינוי המאחזים הבלתי חוקיים. הנציגים ביקשו לקבל מידע מפורש וגלוי על מספר המאחזים הבלתי חוקיים ועל מספר האנשים המאיישים אותם. הועלו בעיות של מפקדים בצבא (מג"ד ומ"פ) להתמודד עם חייליהם, וכן להתמודד עם פעילותם במילואים מצד אחד, ועם פעילותם הפוליטית – מצד אחר.  בקשר לכך צוין שעל מפקדים במילואים לשרת ב"מילואים אזרחיים" במשכי הזמן שבין שירותם במילואים בצבא, כדי לדאוג שבמילואים הבאים לא יצטרכו לשלוח חיילים לשמור על מאחזים בלתי חוקיים. כמו כן הועלה הצורך לבדוק מהי החוקיות של פקודה לשמור על התנחלות בלתי חוקית. הנציגות הנשיות ציינו את חובתן לדאוג לבני המשפחה הנדרשים לשרת ולהגן על התנחלויות בלתי חוקיות, את התנגדותן לכך, את דאגתן למשטר הדמוקרטי ואת מחאתן על כך שהצבא והמשטרה לא פועלים באופן מקצועי ורציני, כפי שהם יודעים לפעול. כמו כן הדגישו את היעדר המטרות המדיניות של הממשלה.

 

הנציגים ביקשו את תמיכתו של רמון בהחתמת חברי הכנסת על העצומה של תנועת "האות".

 

תקציר תשובתו של ח"כ רמון: פרשת המאחזים הבלתי חוקיים היא תוצאה של עצימת עין והסכמה שבשתיקה הנמשכות שנים. מדובר ב-100 מאחזים לערך שהוקמו מאז 1996 באופן לא חוקי, חלקם הולבנו. רובם הולבנו בימי ממשלת ברק, שהייתי חבר בה. כיום יש כ-60 מאחזים לא חוקיים, גרים בהם 2000-3000 מתנחלים, שומרים עליהם 200300 חיילים. זוהי התרסה מחולטת כנגד שלטון החוק והדמוקרטיה. הוא עושה מאמצים על מנת להוריד אותם ולצערו לא קרה דבר. הורדו מאחזי דמה ומעלים במגמה להוריד, להראות שמשהו נעשה.

 

מקווה שלא יירתעו מהבריונות ומהמשך השיטה על פיה מיעוט קובע את השיטה על מה יאבק  הרוב ועל מה ישפוך את דמו. לכן המאבק שלכם חשוב. לא חשוב לו שמייחסים למעשיו מניעים פוליטיים. מטרת הישיבה היום של ועדת החוץ והביטחון היא לקבל משר הביטחון מידע מדויק: אילו מאחזים קיימים, כמה יש, כמה הורדו ומה היה. הציבור צריך לדעת משר הביטחון את המידע, ולא להשאיר אותו סודי, כפי שהגיע אליו עד כה משר הביטחון.

 

לסיום עודד רמון את המשתתפים במפגש להמשיך בפעילות האזרחית-ציבורית החשובה במקביל לפעילות של נבחרי הציבור בכנסת. כמו כן הבטיח לסייע להיפגש עם חברי סיעת מפלגת העבודה בהמשך היום.