שלום לתומכי היום השביעי באזור חיפה

אסף סולומון, טבעון, 27.3.02

 

ביום שישי הקרוב נתחיל את הפעילות הציבורית שלנו ביציאה לצמתים.

מצורף פלייר לעניין זה. (אנחנו נעמוד בצומת המרכזית של טבעון).

מי שמעוניין להצטרף ולאייש צמתים נוספים מוזמן לפנות אלי.

בנוסף, ניתן לפנות בשאלות, רעיונות ויוזמות לפעילות וכן לידע ולצרף אנשים נוספים למעגל.

 

חג שמח

בברכה

אסף סולומון

(רכז פעילות אזור חיפה)

קק"ל 31א

ק. טבעון 36080

טלפקס: 9534955-04

נייד: 480422-053

asafso@bezeqint.net