11.12.00

לארגון 4 אימהות שלום,

מצורפת קבילה שהוגשה על ידינו וזכתה לטיפול מעליב.

למרות שהמדובר בתלונות לגבי הדרג המבצעי, הברור כלל תישאול של מפקד בסיס מזון

בלבד. ועל סמך חוות דעתו נקבע כי אין יסוד לטענות. ימים מספר לאחר מתן תגובה זו קבע צה"ל כי אזורי ההתנחלויות יוגדרו כאזורי לוחמה ויוצבו בהם חיילים בעלי הכשרה קרבית בלבד, יחד עם זאת המצב המתואר בקבילה לא השתנה.

וכך גם התייחסות נציב קבילות החיילים.

חוות דעתכם חשובה ורצויה.

 

 

 

עבור : קצינת פניות הציבור- נציב קבילות החיילים                                 26.11.2000

 

מאת:  חוה ואיתן דורון.           טל. 03-5717822

 

הנושא: מחדלים בנהלי הבטיחות ובשמירה על חיי אדם ביחידה בה משרת החייל יונתן דורון

 

קבילה זו בעינינו של רב"ט יונתן דורון - המשרת כספק מזון במרכז מזון "צריפין"- מוגשת ע"י אמו ואחיו.

הסיבה שהביאה אותנו לקבול היא שורת מחדלים בשמירה על כושרם והצטיידותם המבצעית

של יונתן ועמיתיו לתפקיד כדי לגונן על חייהם בפני ירי פלשטינאי באש חיה על רכבים צבאיים בכבישים בהם הם נעים.

 

איתן (אחיו של יונתן):

כחייל קרבי המשרת מזה כ 17 שנים בשירות סדיר ומילואים, ידוע לי כי מקפידים בצה"ל הקפדה יתרה על קיום תדריכים,  מתן הוראות בטיחות וביצוע מסדר כוננות  לפני כל תרגיל, אימון או יציאה לתעסוקה מבצעית.

לכן אנו נדהמים נוכח אוזלת היד והזלזול באלה- וזאת נוכח העובדה שיונתן, שאינו חייל קרבי אלא חייל עורף בעל הכשרה של רובאי 2 (כלל צהלי"ת), נוסע כעת מדי יום בצירים מסוכנים בהם נורית אש חיה אל רכבים, ואף נתפסו רכבים צה"ליים בידי ההמון או כוחות הביטחון הפלשטינאים שפצעו ואף הרגו חיילים מנהליים שעשו דרכם- כמוהו- במשאיות אספקה.

למרות האמור לעיל לא השתנתה התפיסה ועימה הגישה אל נסיעות אלה כדי להתאימן למצב שהשתנה בשטח.

 

 

המחדלים הם  לכל הפחות בנקודות אלה :

 

א.   כחייל לא קרבי את האימון היחיד בנשקו האישי עובר יונתן פעם בכמה חודשים ( 4 לפי נהלי צה"ל).וזהו מטווח במצבים נייחים ולעבר מטרות נייחות וחשופות. מטווח זה אינו מכשיר את יונתן לתנאים השוררים בשטח, בהם הוא יאלץ לטעון ולדרוך את נישקו בלחץ ותחת אש, לתפוס מחסות ולירות במטרות ניידות וחבויות.

 

ב.   הגדרתו כחייל עורף נעשתה על בסיס אי התאמתו לתפקד בתנאי לחץ ולהיות חייל קרבי.

 

ג.    הדרכות בטיחות- לפני היציאה לנסיעתו היומית בקו החלוקה לא מקבל יונתן תדריך. זאת למרות שבכל עליית משמר צהל"ית מתקיים תדריך כזה. הוא אינו מקבל, לכן, הוראות פתיחה באש ותדרוך לגבי מצב כוננות נשקו האישי  באזורים שלאורך המסלול (מחסנית בהכנס? קת נשק פתוחה? מצב החזקת הנשק? וכו')

 

ד. מסדר כוננות- לא נעשה, לבדיקת ציודו וכושרו המבצעי: ניקיון הנשק, מצב המחסניות ותכולתן, ומצב הציוד האישי כגון קסדה, שחפץ, אפוד וכו'.

 

ה. רכב ליווי- לפי תקנות צה"ל נדרש במצב הקיים רכב ליווי קדמי ורכב ליווי אחורי- לרכב המנהלתי בו יונתן נוסע. המצב בשטח- רכב ליווי אחד בלבד, אחורי, המלווה שתי משאיות תובלתיות לא ממוגנות.

במקומות בהן המשאיות מתפצלות למסלולים שונים ( וזאת היות שעליהן למהר ולסיים ולשוב לבסיס לפני רדת החשכה), משאית אחת נוסעת ללא ליווי כלל.

 

ו. קשר- אין אפשרות קשר בין הרכבים התובלתיים לרכב הליווי!! במצב חירום שייווצר לא יתאפשר תאום בין הרכבים.  דבר זה עלול לגרום אובדן התמצאות בשטח, בעיות חבירה ואף ירי כוחותינו על כוחותינו.

 

ז. מיגון- המשאית בה נוסע יונתן מיוצרת לשימוש אזרחי, אינה ממוגנת אף באמצעים פשוטים כנגד זריקת אבנים, לא כל שכן כנגד ירי מנשק קל.

 

לצערנו גם המשפט- "הוראות בטיחות נכתבות בדם", הרווח בצה"ל נראה אנכרוניסטי שכן, מקרה כגון חטיפת החיילים בגבול הצפון, שבו הוסקו לקחים לגבי נחיצותו של רכב ממוגן והצורך בתנועת זוגות של רכב מבצעי - לא הספיק על מנת לנער את  הדרגים הממונים על ביטחונו של יונתן ועמיתיו.

יש לזכור כי אחת הבעיות העיקריות והבסיסיות אצל חיילי עורף- כאשר המדובר במצבי חירום וירי- היא שאינם מעריכים נכון את הסכנה משום שאינם ערים לה. הם אינם עומדים נכונה את הפער ביו הדרך בה הם חושבים שיפעלו במצב חירום לבין יכולתם האמיתית והאפשרות שההתפתחויות יהיו שונות לחלוטין מהתסריט אותו בנו לעצמם .

 

אנו מבקשים כי קבילתנו תטופל בכל חומרתה בימים הקרובים היות ומדובר  בפיקוח נפש. נראה עצמנו רשאים לפנות לגורמים עיתונאיים במידה והטיפול יידחה או ידוכא.

                                                                            

            בכבוד רב

                                                                                             איתן וחוה דורון

 

כתובתנו: רח' השומר 19 ראשון לציון. מיקוד 75324