בחזרה לקול המצפון

 

התנועה נגד המלחמה בשטחים והמשך הכיבוש מחדשת עקרונות הומניסטיים.

 

לב גרינברג, מעריב, 18.2.02

 

 

בחודש האחרון עולה בעוצמה ובצלילות קול חדש. קול שהיה עד כה שולי ומודחק, קול שמאיים לשטוף את כל המדינה בתקווה ליציאה מן המשבר. זהו קול המצפון, הרואה בכל בני האדם בני אדם שווים, עם זכות לבית, לבריאות, לחופש ולכבוד עצמי, ומעל הכל זכות לחיים. הביטוי המובהק של הקול הזה הוא מכתב הקצינים, ועוצמת התגובה אליהם, החיובית והשלילית. אולם זהו רק ביטוי אחד של עוצמת הקול החדש. הוא מתפשט לדיווחים על הנעשה בשטחים גם בקרב שוללי הסירוב, והוא החל לגייס אנשים לפעולה בממדים שלא ידענו עד כה.

 

קול המצפון הוא אישי וקולקטיבי כאחד, ומכאן עוצמתו. הוא אישי כי כל אחד חייב לתת דין וחשבון על מעשיו. הוא קולקטיבי כי יש בו אחריות חברתית, והוא יוצר שפה משותפת באמצעותה אנחנו מסוגלים לתקשר, לדבר על המציאות ולהתחבר אחד לשני.

 

עוצמת הקול ויכולתו לגדול נובעים מצלילותו וחוסר הבלבול שבו. אי אפשר לבוא אל קול המצפון ולספר לו כי "אנחנו" מאד רוצים בשלום אבל הם "לא", שכן ההתעללות היומיומית בפלסטינים והחיסולים הפרובוקטיביים שקופים לעיני כל. אי אפשר להסיח את דעתו של קול המצפון בטענה כי "ברק הציע את הכל", שכן מבח ינה מצפונית אין זה משנה במאומה את פשעי הכיבוש. אי אפשר לגייס את קול המצפון בטענה הצבאית כי "עלינו לנצח במלחמה הזו", שהרי הכיבוש איננו מלחמה הנכפית עלינו, ואוי לנו אם ננצח וננציח בכך את הכיבוש.

 

העוצמה הגדולה ביותר של הקול החדש הוא היותו ישן נושן. לא צריך להמציא אותו, הוא כבר קיים בתודעה האישית, במסורת היהודית וההומניסטית. זהו הקול של "אהבת לרעך כמוך", ו"אל תעשה לזולת מה ששנוא עליך". אלה הערכים עליהם גדלו רוב הישראלים, וזהו הקול הרדום המתעורר כעת. הוא נמצא בתוכנו, רק דוכא עד כה על ידי קולות אחרים, קולות אשר מגייסים אומה למלחמה ומעוררים פחדים קמאיים, המשתיקים את קול המצפון. לקול הישן-חדש יש עוצמה המסוגלת לפורר את חומת המגן של קול המיליטריזם העיוור, של קול הגזענות המחלקת את בני האדם לסוגים שונים לפי מוצא, ושל הפשיזם התובע אחדות העם.

 

קול המצפון וערכי המוסר היהודים מסוגלים להשתית בישראל תרבות אחרת, תרבות של סובלנות וחיים ביחד. קול המצפון יכול לחבר בין יהודים, נוצרים ומוסלמים שחונכו על ברכי העיקרון המקודש כי כל בני האדם נבראו בצלם אלוהים. קול המצפון יכול ליצור בסיס מוסרי מ וסכם בין יהודים לערבים לפי הצו התנ"כי, הטרום דמוקרטי, הגורס כי "חוק אחד יהיה לך ולגר". אם ילך ויגבר הקול הזה, הוא מסוגל גם ליצור את הבסיס הערכי הדרוש להידברות ולפתרון הקונפליקט עם הפלסטינים. הקונפליקט הזה נתפס היום בלתי פתיר, ויוצר תחושות ייאוש ומחשבות עזיבה. קול המצפון היהודי הישן נושן הוא קול התקווה החדשה.