מסמך "מפת הדרכים"

 

"המטרה: הסדר סופי ומקיף של הסכסוך הישראלי-פלשתיני"

 

הארץ, 4.5.03

 

 

למסמך "מפת הדרכים" באנגלית

 

המסמך הינו מפת דרכים מכוונת מטרה, המבוססת על שלבי ביצוע ברורים, הגדרות זמן, תאריכי יעד וציוני דרך, שמיועדים להביא להתקדמות באמצעות צעדים של שני הצדדים, בתחומי הפוליטיקה, הביטחון, הכלכלה, זכויות האדם ובניית מוסדות, תחת חסות הקוורטט. היעד הוא הסדר סופי ומקיף של הסכסוך הישראלי-פלשתיני עד 2005 - כפי שהוצג בנאומו של הנשיא בוש מה-24 ביוני 2002, והתקבל בברכה בידי האיחוד האירופי, רוסיה והאו"ם, בהצהרות שרי החוץ של הקוורטט מה-15 ביולי ומה-17 בספטמבר 2002.

 

פתרון של שתי מדינות לסכסוך הישראלי-פלשתיני יושג אך ורק באמצעות שימת קץ לאלימות ולטרור (כאשר לעם הפלשתיני תהיה הנהגה שתפעל באופן נחרץ נגד הטרור ותהיה נכונה ומסוגלת לבנות דמוקרטיה פעילה, שתתבסס על סובלנות וחירות), באמצעות נכונותה של ישראל לעשות את הדרוש למען כינונה של מדינה פלשתינית דמוקרטית, וקבלה ברורה וחד-משמעית מצד שני הצדדים של המטרה - הסכם שיושג באמצעות מו"מ - כמתואר להלן. הקוורטט יסייע להקל על יישום התוכנית, החל בשלב 1, כולל דיונים בלתי אמצעיים בין הצדדים, ככל הדרוש.

 

התוכנית קובעת לוח זמנים סביר ליישום. ואולם, בהיותה תוכנית מבצעית, ההתקדמות תצריך ותהיה תלויה במאמצי הצדדים, שייעשו מתוך רצון טוב, והיענותם לכל אחת מההתחייבויות המתוארות להלן. במקרה שהצדדים ימלאו את התחייבויותיהם במהירות, ההתקדמות בתוך השלבים וביניהם עשויה לחול מהר יותר משמצוין בתוכנית. אי-עמידה בהתחייבויות תעכב את ההתקדמות.

 

הסכם שיושג על ידי מו"מ בין הצדדים יביא לכינונה של מדינה פלשתינית עצמאית, דמוקרטית ובת קיימא, שתחיה בשלום ובביטחון לצד ישראל ושאר שכנותיה. הסכם זה יביא ליישוב הסכסוך הישראלי-פלשתיני ויפסיק את הכיבוש שהחל ב-1967, בהתבסס על היסודות שהונחו בוועידת מדריד, העיקרון של שטחים תמורת שלום, החלטות מועצת הביטחון של האו"ם 242, 338 ו-1397, הסכמים שהושגו קודם לכן על ידי הצדדים, ויוזמת נסיך הכתר הסעודי עבדאללה - שזכתה לתמיכה בפסגת הליגה הערבית בביירות - הקוראת לקבלתה של ישראל כשכנה החיה באזור בשלום ובביטחון, במסגרת של הסכם כולל. יוזמה זו היא מרכיב חיוני במאמצים הבינלאומיים לקדם שלום כולל בכל המסלולים, בהם המסלול הסורי-ישראלי והמסלול הלבנוני-ישראלי.

הקוורטט יתכנס דרך קבע, בדרגים בכירים, כדי להעריך את ביצועי הצדדים ביישום התוכנית. בכל שלב נדרשים הצדדים לבצע את התחייבויותיהם במקביל, אלא אם צוין אחרת.

 

 

שלב 1:

הפסקת הטרור והאלימות, נרמול חיי הפלשתינאים ובניית מוסדות פלשתיניים, נכון למאי 2003 בשלב 1, הפלשתינאים יתחייבו מיד להפסקה בלא תנאי של האלימות, בהתאם לצעדים המתוארים להלן: פעולה כזו תושג בסיוע צעדים תומכים של ישראל. הפלשתינאים והישראלים יחדשו את שיתוף הפעולה הביטחוני, שיתבסס על תוכנית העבודה של טנט להפסקת האלימות, הטרור וההסתה, באמצעות שירותי ביטחון פלשתיניים מחודשים ויעילים. הפלשתינאים יקחו על עצמם לערוך רפורמה פוליטית מקיפה כהכנה לכינון מדינה, ובכלל זה ניסוח חוקה פלשתינית וקיום בחירות חופשיות, הוגנות ופתוחות. ישראל תנקוט את כל הצעדים הדרושים לסייע בנירמול חיי הפלשתינאים. ישראל תיסוג מאזורים פלשתיניים המוחזקים על ידה מאז ה-28 בספטמבר 2000, ושני הצדדים יכוננו מחדש את הסטטוס קוו שהיה קיים אז, במקביל להתקדמות בעשייה הביטחונית ובשיתוף הפעולה הביטחוני. ישראל גם תקפיא את כל פעולות ההתיישבות, בהתאם לדו"ח מיטשל.

בראשית שלב 1:

- ההנהגה הפלשתינית תפרסם הצהרה חד-משמעית המכירה בזכותה של ישראל להתקיים בשלום ובביטחון, והקוראת להפסקת אש מיידית ובלא תנאי כדי לסיים את הפעילות המזוינת וכל מעשי האלימות נגד ישראלים בכל מקום. כל המוסדות הפלשתיניים הרשמיים יפסיקו את ההסתה נגד ישראל.

- ההנהגה הישראלית תפרסם הצהרה חד-משמעית המאשרת את מחויבותה לחזון של שתי מדינות, שבמסגרתו תקום מדינה פלשתינית עצמאית, בת קיימא וריבונית, שתחיה בשלום ובביטחון לצד ישראל, כפי שתיאר זאת הנשיא בוש, והקוראת להפסקה מיידית של האלימות נגד פלשתינאים בכל מקום. כל המוסדות הישראליים הרשמיים יפסיקו את ההסתה נגד פלשתינאים.

 

ביטחון

- הפלשתינאים יכריזו על הפסקה חד-משמעית של האלימות והטרור, ויעשו מאמצים נראים לעין בשטח למעצרם, בלימתם והגבלתם של אנשים פרטיים וקבוצות, המנהלים או מתכננים התקפות אלימות על ישראלים בכל מקום.

- מנגנון ביטחוני (של הרשות הפלשתינית), שייבנה וימוקד מחדש, יתחיל בפעולות ממושכות, ממוקדות ויעילות, שמטרתן להתעמת עם כל מי שעוסק בטרור ולפרק את יכולות הטרור ואת תשתיתו. זאת, כולל החרמת נשק לא חוקי וגיבושה של רשות ביטחונית, שתהיה נקייה מקשרים עם טרור ושחיתות.

- ממשלת ישראל לא תנקוט פעולות הפוגעות באמון, ובכלל זה גירוש ותקיפת אזרחים; החרמה ו/או הרס בתים ורכוש של פלשתינאים, כאמצעי ענישה או להקלה על בנייה ישראלית; הרס מוסדות ותשתית פלשתיניים; ואמצעים אחרים המצוינים בתוכנית העבודה של טנט.

- בהתבסס על מנגנונים קיימים ועל משאבים בשטח, נציגי הקוורטט יחלו בפיקוח לא פורמלי, וייוועצו בצדדים בעניין הקמתו של מנגנון פיקוח פורמלי ופעולתו.

- יישומה, כפי שהוסכם בעבר, של תוכנית ארה"ב לשיקום, אימון וחידוש השיתוף הפעולה הביטחוני, תוך שיתוף משקיפים חיצוניים (ארה"ב-מצרים-ירדן).

* כל ארגוני הביטחון הפלשתיניים יתגבשו לשלושה מנגנונים שידווחו לשר פנים בעל סמכויות.

* כוחות ביטחון פלשתיניים, שייבנו או יאומנו מחדש, ועמיתיהם בצה"ל, יחדשו בהדרגה את שיתוף הפעולה הביטחוני והתחייבויות אחרות ביישום תוכנית העבודה של טנט, ובכלל זה מפגשים קבועים בדרג בכיר, בהשתתפות אנשי ביטחון אמריקאים.

- מדינות ערב יפסיקו את המימון הציבורי והפרטי, ואת כל שאר דרכי התמיכה, בקבוצות התומכות והמשתתפות באלימות ובטרור.

- כל התורמים המספקים תמיכה תקציבית לפלשתינאים יעבירו את הכספים דרך חשבון בנק יחיד של משרד האוצר הפלשתיני.

- עם התקדמות הפעולות הביטחוניות הכוללות, צה"ל ייסוג בהדרגה משטחים המוחזקים מאז 28 בספטמבר 2000. כוחות הביטחון הפלשתיניים ייפרשו מחדש באזורים שיפונו בידי צה"ל.

בניית מוסדות פלשתיניים בהתאם לדו"ח מיטשל, ממשלת ישראל תקפיא את כל ההתנחלויות, כולל בנייה עקב ריבוי טבעי.

 

שלב 2:

מעבר, יוני-דצמבר 2003

בשלב השני יתמקדו המאמצים באפשרות כינונה של מדינה פלשתינית עצמאית עם גבולות זמניים וסממני ריבונות, המבוססת על החוקה החדשה, כתחנת ביניים בדרך להסדר הקבע. כפי שצוין, אפשר יהיה להשיג מטרה זו כאשר לעם הפלשתיני תהיה מנהיגות שתפעל בנחישות נגד טרור, הנכונה ומסוגלת להקים דמוקרטיה פעילה, המבוססת על סובלנות וחירות. עם מנהיגות כזו, רפורמה של המוסדות האזרחיים ומנגוני ביטחון, יקבלו הפלשתינאים את תמיכתו הפעילה של הקוורטט ושל הקהילה הבינלאומית הרחבה, בכינון מדינה עצמאית בת קיימא.

ההתקדמות לשלב השני תתבסס על החלטה משותפת של חברי הקוורטט בשאלה אם בשלו התנאים להמשיך, תוך התייחסות לביצועי שני הצדדים. לאחר מאמצים נמשכים ומתקדמים לנירמול חיי הפלשתינאים והקמת מוסדות פלשתיניים, השלב השני יתחיל לאחר הבחירות הפלשתיניות ויסתיים בהקמתה האפשרית של מדינה פלשתינית עצמאית בגבולות זמניים, ב-2003. מטרותיה הראשוניות הן המשך הפעולות הביטחוניות ושיתוף פעולה ביטחוני יעיל, המשך הנירמול של חיי הפלשתינאים ובניית מוסדות, המשך הבנייה ותמיכה במטרות הנקובות בשלב ראשון, אישרור חוקה פלשתינית דמוקרטית, כינון רשמי של משרת ראש ממשלה, גיבוש הרפורמה הפוליטית והקמתה של מדינה פלשתינית בגבולות זמניים.

 

ועידה בינלאומית:

תכונס ביוזמת הקוורטט, בהתייעצות עם הצדדים, מיד לאחר סיומן המוצלח של הבחירות הפלשתיניות, לתמיכה בשיקום הכלכלה הפלשתינית ולהתחלת תהליך, שיוביל לכינון מדינה פלשתינית עצמאית בגבולות זמניים.

* ועידה כזו תהיה כוללת, תבוסס על היעד של השגת שלום כולל במזרח התיכון (בכלל זה בין ישראל לסוריה ובין ישראל ללבנון), ועל העקרונות המתוארים במבוא למסמך זה.

* מדינות ערב יחזירו לקדמותם את הקשרים שהיו להם עם ישראל לפני האינתיפאדה (נציגויות מסחריות וכיוב').

* חידוש ההידברות הרב צדדית בנושאים כמו מקורות מים אזוריים, סוגיות סביבה, פיתוח כלכלי, פליטים ופיקוח על נשק.

- חוקה חדשה למדינה פלשתינית עצמאית ודמוקרטית תושלם ותאושר בידי המוסדות הפלשתיניים המתאימים. בחירות נוספות, אם יידרשו, יתקיימו לאחר אישור החוקה החדשה.

- תוקם ממשלה בעלת סמכויות, החותרת לרפורמה שבה משרה של ראש ממשלה מעוגנת רשמית, העולה בקנה אחד עם טיוטת החוקה.

- המשך עשייה ביטחונית הכוללת שיתוף פעולה יעיל, על הבסיס שהונח בשלב הראשון.

- כינון מדינה פלשתינית עצמאית בגבולות זמניים, בדרך של הידברות ישראלית-פלשתינית, שבה הוחל בוועידה הבינלאומית. כחלק מתהליך זה, ייושמו הסכמים קודמים להגברת רצף טריטוריאלי מרבי, כולל פעולה נוספת בהתנחלויות, המקבילה לכינון מדינה פלשתינית בגבולות זמניים.

- תינקט פעולה מיידית לביסוס הליך אמין ליצירת טיוטה לחוקה למדינה הפלשתינית, שתבוסס על דמוקרטיה פרלמנטרית חזקה ועל קבינט שבראשו ראש ממשלה מוסמך, ושתוצג לדיון ציבורי.

- מינוי של ראש ממשלה או קבינט לתקופת ביניים, עם רשות מבצעת בעלת סמכויות.

- ממשלת ישראל תאפשר את תנועתם של בכירים פלשתינאים לישיבות המועצה והקבינט הפלשתיניים, אימון מחדש של כוחות הביטחון בפיקוח בינלאומי, פעילות הקשורה לבחירות ולרפורמות אחרות, ואמצעי תמיכה נוספים הקשורים למאמץ הרפורמות.

- המשך מינויים של שרים פלשתינאים המוסמכים לבצע רפורמות יסודיות. השלמת צעדים נוספים להשגת הפרדת רשויות ממשית, ובמידת הצורך, רפורמות משפטיות למטרה זו.

- תקום ועדת בחירות פלשתינית עצמאית, המועצה הפלשתינית תבחן את חוק הבחירות.

- בחינת העשייה הפלשתינית בתחומי החוק, המינהל והכלכלה, לפי אמות המידה שהוגדרו על ידי כוח המשימה הבינלאומי לרפורמות הפלשתיניות.

- בהקדם האפשרי, בהתבסס על האמצעים הנ"ל ובהקשר של דיון פתוח ובחירת מועמדים ומסעות בחירות שקופים, ובהתבסס על הליך חופשי ורב מפלגתי - יערכו הפלשתינאים בחירות חופשיות והוגנות.

- ממשלת ישראל תסייע לכוח משימת הבחירות ברישום הבוחרים, תנועת המועמדים ופקחי בחירות. תינתן תמיכה לארגונים הבלתי ממשלתיים המעורבים בתהליך הבחירות.

- ממשלת ישראל תפתח מחדש את משרד המסחר הפלשתיני ומוסדות פלשתיניים סגורים אחרים במזרח ירושלים, בהתבסס על התחייבות כי מוסדות אלה יפעלו אך ורק בהתאם להסכמים קודמים בין הצדדים.

 

סיוע הומניטרי

ישראל תנקוט אמצעים לשיפור המצב ההומינטרי. ישראל והפלשתינאים יישמו באופן מלא את כל ההמלצות של דו"ח ברטיני לשיפור התנאים ההומניטריים, הסרת עוצר והקלת ההגבלות על תנועת אנשים וסחורות, ותאפשר גישה מלאה, בטוחה ולא מוגבלת של צוותי סיוע הומניטריים בינלאומיים.

ועידת המדינות התורמות לרשות הפלשתינית תבחן את התנאים ההומניטריים ואת האפשרויות להתפתחות כלכלית בגדה המערבית ורצועת עזה, ותשקיע מאמץ גדול בגיוס כספים, שישמשו גם למאמץ הרפורמות. ממשלת ישראל והרשות הפלשתינית ימשיכו בתהליך העברת כספים, כולל פיגור בתשלומים, בהתאם למנגנון פיקוח מוסכם ושקוף.

 

החברה האזרחית

המשך תמיכה על ידי תרומות, כולל מימון מוגבר דרך גופים לא ממשלתיים וארגונים אחרים של המגזר השלישי, לתוכניות "אנשים למען אנשים", פיתוח המגזר הפרטי ויוזמות חברתיות אזרחיות.

 

התנחלויות

ממשלת ישראל תפרק מיידית את ההתנחלויות שהוקמו מחודש מארס 2001.

תפקיד בינלאומי מורחב בפיקוח, בתמיכה פעילה, ממושכת ומבצעית של הקוורטט.

חברי הקוורטט יקדמו הכרה בינלאומית במדינה הפלשתינית, ובכלל זה חברות אפשרית באו"ם.

 

שלב 3:

הסכם קבע וסיום הסכסוך הישראלי-פלשתיני, 2005-2004

התקדמות לשלב השלישי תתבסס על שיקול דעתו והסכמתו הכללית של הקוורטט, בהתחשב בביצועי שני הצדדים ובהדרכת הקוורטט. מטרותיו של השלב השלישי הן גיבוש הרפורמות וייצוב המוסדות הפלשתיניים, עשייה ביטחונית פלשתינית ממושכת ויציבה, ומו"מ ישראלי-פלשתיני שמטרתו הסכם קבע ב-2005.

- ועידה בינלאומית שנייה:

תכונס על ידי הקוורטט, בהתייעצות עם הצדדים, בתחילת 2004, כדי לתמוך בהסכם שיושג למדינה פלשתינית עצמאית עם גבולות זמניים, ובתמיכת הקוורטט יוחל בתהליך באופן רשמי, פעיל, ממושך ומבצעי, שיוביל להחלטה סופית וקבועה ב-2005, הכוללת את סוגיות הגבולות, ירושלים, הפליטים וההתנחלויות, והתקדמות לקראת הסדר מקיף במזרח התיכון בין ישראל ולבנון וישראל וסוריה, שיושג בהקדם האפשרי.

- המשך התקדמות יעילה ומקיפה בסדר היום הביטחוני, כפי שהוגדר על ידי כוח המשימה כהכנה להסכם הקבע.

- המשך עשייה בטחונית יעילה וממושכת, ושיתוף פעולה ביטחוני ממושך ויעיל כפי שהוגדרו בשלב הראשון.

- מאמץ בינלאומי לסייע ברפורמות ולייצב את המוסדות הפלשתיניים והכלכלה הפלשתינית, כהכנה להסכם הקבע.

- הצדדים יגיעו להסדר סופי ומקיף שיסיים את הסכסוך הישראלי-פלשתיני ב-2005, באמצעות הסכם שיידון בין הצדדים ויבוסס על החלטות האו"ם 242, 338 ו-1397, שיסיים את הכיבוש שהחל ב-1967, ויכלול פתרון מוסכם, צודק, הוגן ומציאותי לנושא הפליטים; פתרון מוסכם למעמד ירושלים, המתחשב בשיקולים הפוליטיים והדתיים של שני הצדדים והמגן על האינטרסים הדתיים של היהודים, הנוצרים והמוסלמים ברחבי העולם, והממלא אחר חזון שתי המדינות - ישראל ומדינה פלשתינית עצמאית, ריבונית ודמוקרטית - המתקיימות זו לצד זו בשלווה ובביטחון.

- המדינות הערביות יסכימו ליחסים מלאים ונורמליים עם ישראל, ולביטחון לכל מדינות האזור במסגרת שלום ישראלי-ערבי כולל.