הפתרון השישי וחיזוק האופי היהודי

 

דני מור, שער הגולן, 20.9.01

 

(תגובה למאמר "רוב יהודי לא-יהודי" של ירון לונדון, וואינט, 20.9.01)

 

כהקדמה למי שאינו מבין במה מדובר - מדינת ישראל היא מדינה יהודית היחידה בעולם ועליה לשמור על רוב יהודי גדול כדי שתוכל להמשיך להיות דמוקרטית. מהות קיומה של מדינת ישראל הן היהדות והדמוקרטיה שהם הבסיס המוסרי והקיומי שלנו ואי אפשר לוותר על אף אחד מהם.

 

הפתרון לבעיה הדמוגרפית שאתה מציע מתקיים כבר בישראל בשנים האחרונות:

מצד אחד ממשיכים להביא עולים לא יהודים מרוסיה ומרחיבים את זה כבר לארצות נוספות, מצד שני עובדים זרים נקלטים בארץ.

 

זה משאיר את האחוז הנמוך של הערבים במדינת ישראל, אבל הצד היהודי נפגע כי יש בו אחוז גדל והולך של לא יהודים שמצטרף לאחוז הגדל והולך של יהודים שמאמינים ב"מדינת כל אזרחיה" וביחד הם מסכנים מאוד את הרוב היהודי.

 

אנשי "מדינת כל אזרחיה" מהווים סכנה לרוב היהודי בישראל לא פחות מהריבוי הערבי.

 

"הרוב היהודי" אולי שומר על גודלו היחסי אבל מאבד מיהדותו.

 

המדינה צריכה להשקיע מחשבה וכסף בחינוך הרוב הזה לקשר חזק וטוב עם היהדות.

 

ראשית, צריך ליצור תנאים שמאפשרים פלורליזם יהודי. ריבוי קהילות יהודיות ואישור בחוק שיאפשר להן, לגייר, לחתן, למול (או לא) את בניהם, לקיים את טכסיהם המקוריים ולקבור את מתיהם - להפוך את היהדות לסובלנית הרבה יותר.

 

שנית, צריך לבדוק מחדש את החינוך הממלכתי בבית הספר ולחזק את הקשר היהודי שלו - דברים כמו לוח שנה יהודי לבית הספר, תפילת בוקר, בגרות חובה במחשבת ישראל בנוסף לתנ"ך ועוד חוגי בחירה בהם יורחבו לימודים הקשורים ביהדות. כל זה איננו מחייב אופי דתי ואולי אפילו מחייב שלא יהיה להם אופי דתי.

 

שלישית, הפרדה בין היהדות לדת היהודית. מדינת ישראל חייבת לתת הסבר לעצמה ולעולם כולו שכמו שיש הבדל בין מדינות נוצריות והנצרות, וכמו שיש הבדל בין הערבים לאיסלם, יש הבדל בין היהודים לדת היהודית.

 

רביעית, חינוך מבוגרים ליהדות - כיום יש ניצנים של חילונים שעוסקים בלימוד מקורות היהדות. ניצנים אלה נתקלים בקשיים תקציביים, ונדרסים באיבם. צריך, במסגרת החוק, לקבוע שמול כל ישיבה דתית תקום ישיבה חילונית באותם תנאים תקציביים (לימודים חינם ותשלום משכורת לסטודנטים). יש חילונים צעירים רבים בראשית דרכם שמחפשים את זהותם ואת עתידם וישמחו מאוד בשלב ביניים כזה ללמוד בישיבה חילונית שתספק להם גם משכורת מינימלית. בישיבה חילונית ילמדו יהדות על ידי צוות משולב של דתיים וחילונים או רק על ידי מורים חילוניים.

 

יש הרבה מה לעשות כדי לחזק את האופי היהודי של מדינת ישראל. ככל שהיהדות תהיה פתוחה יותר ומושכת יותר יצטרפו אליה גויים רבים ויעזרו למדינת ישראל לשמור על הרוב היהודי שלה.