שלטון החוק

 

דני רשף, הטרור הבינלאומי, 11.1.07

 

החוק להגנת חושפי שחיתויות במדינת ישראל מאפשר למבקר המדינה להגן על אלו שעתידם הכללי, המקצועי ותוכניותיהם האישיות הועמדו בסכנה משהחליטו לחשוף שחיתות. ירון זליכה, חשב האוצר, היה אמור ממילא, בתום הקדנציה, לעזוב את תפקידו. תוכניותיו הכלכליות הקרירה האישית שלו היו צריכים ממילא להביאו היום ועכשיו למקום אחר גם לו לא נימצא רבב שחיתות בממשלה. את השחיתות בפרשת בנק לאומי כבר חשף ואין לו מה להוסיף לפרשה מעצם הימצאו בתפקיד שאינו יכול להוסיף מחוץ לתפקיד. כרגע עוסק ירון זליכה בגידוף בכל פה של הממונים עליו, של היועץ המשפטי שהוא חלק ממערכת אכיפת החוק, בשיבוש ולעג לכל סדרי מינהל תקינים באופן שאינו נוגע כלל למלחמה בשחיתות. הכול נעשה במסגרת החוק. מבקר המדינה, באופן חוקי לגמרי, דרדר את המינהל הציבורי התקין האפשרי לתהומות בלתי אפשריים לתפארת שלטון החוק ולתפארת מדינת ישראל.

 

ועדת ווינוגרד נועדה לתת לעם ישראל תמונה מקיפה על מצב המדינה והתנהלות הממשלה במלחמת לבנון השנייה. הועדה פועלת במסגרת החוק המעניק לה גם שיקול דעת רחב. אבל האקטיביזם השיפוטי גוזר את שיקול הדעת של הבג"ץ גם במקומות שהחוק העניק אותו לאחרים. מהרגע שבג"ץ נענה לגחמותיה של ח"כ זהבה גלאון ונכנס לעובי הקורה של וועדת ווינוגרד. חייב את הוועדה להפיץ עדויות בוסר טרם זמנם הוא גזר חוסר רלבנטיות הולכת ומעמיקה על מסקנות הוועדה ועל הסיכוי לדיון ענייני בועדות הבאות. מאחר שאיש מאיתנו לא ראה את מלוא היקף התמונה נפל הציבור טרף לכותרות מרעישות ודמגוגיות של משפטים מקריים בעדותו של בכיר זה או אחר עד כדי טשטוש מוחלט של מהות הדיונים והסוגיות. שעות בג"ץ חסרות פרופורציה הושקעו בסוג המסקנות שהוועדה תסיק, במידת החשיפה המוקדמת הנדרשת של החומר לצורך הגנת הנפגעים האפשריים ועל המועד שבו יתפרסמו המסקנות. כל הסוגיות האלו נכללות בשיקול דעת הוועדה שכעת כבר איבדה ממשמעותה. הבג"ץ, באופן חוקי לגמרי, דרדר את תהליך הסקת המסקנות של ועדת וינוגרד לתהום של חוסר רלבנטיות לתפארת שלטון החוק ולתפארת מדינת ישראל.

 

היועץ המשפטי לממשלה הוא חלק מתהליך ההחלטה של ממשלת ישראל. למרות שרוב החלטות הממשלה הם חפוזות ולא בדוקות כראוי ההחלטה לנתר הדרגתית את החשמל בעזה התקבלה דווקא לאחר עבודת מטה מעמיקה כולל היבטיה המשפטיים. יש בה את ההיבט הטקטי למצות כל אפשרות תגובה לפני מבצע צבאי מסובך מסוכן ורב דמים בעזה לצמצום ירי הקסאם. יש בה היבט אסטרטגי של ניתוק הדרגתי של האחריות האבסורדית, הכלכלית וההומנית, לרווחת עזה שתחת החמאס, המחויב להשמדת ישראל. מאחר שעוד לא נמצאה בעולם הלא מושלם שלנו שיטת סנקציות שאינה פוגעת בכלל האוכלוסייה יש בהחלטת ניתוק החשמל ההדרגתית לעזה גם מידה של פגיעה באוכלוסיית עזה, זו שהמליכה עליה את החמאס בבחירות דמוקרטיות למהדרין. לאחר שההחלטה פורסמה החליט היועץ ששיקול דעתו שלו, בטרם התקבלה ההחלטה, מצריך עיון נוסף והקפיא את ההחלטה. לא בכדי התגבר ירי הקסאם בשיעור מדהים לאחרונה. היועץ המשפטי לממשלה, באופן חוקי לגמרי, הביך את ממשלת ישראל ודרדר אותה לחוסר הברירה של מבצע צבאי בעזה ואסון לנו ולפלשתינים לתפארת שלטון החוק ולתפארת מדינת ישראל.

 

שביתה איטלקית היא שביתה שבה כולם עובדים ממש לפי הספר, תג לתג. למדנו מהאיטלקים ששביתה איטלקית היא הצורה הכי נכונה לא לעשות דבר באופן הכי חוקי שישנו. ישראל כולה נמצאת בשביתה איטלקית ממש על פי החוק.

  

יש בחברה הישראלית הנחה שמערכת אכיפת החוק אינה חלק מהחברה הישראלית. שהיא טהורה, יסודית, חסרת פניות ועליונה בשיקוליה על פני הערב רב של ציבור הפוליטיקאים המושחת וחסר האחריות ולא היא – הם כאחד האדם. המשפט: כוח משחית – כוח מוחלט משחית בצורה מוחלטת נכון גם למערכת אכיפת החוק במדינה.