מסמך אולגה

 

דני מור, שער הגולן, 29.7.04

 

 

מסמך זה, קול קורא: למען אמת ופיוס, למען שוויון ושותפות, כתוב תחת כותרת-על "האידיאולוגיה הציונית". איזו מין אידיאולוגיה ציונית מציג מסמך זה?

 

יש כאן כשל בהבנת הציונות!!

 

מסמך זה מכיל הרבה הצהרות נכונות ומצביע על הרבה טעויות בדרכה של מדינת ישראל למימוש הציונות, אך הוא מסמך אנטי ציוני מובהק.

 

התנועה הציונית בחרה להקים בארץ ישראל "מדינה יהודית" מתוך אמונה שגם ליהודים צריך שתהיה מדינה. לא סתם מדינה אלא "בית לאומי לעם היהודי", כלומר מדינה שתהיה בית לכל יהודי בעולם גם אם הוא איננו אזרח המדינה.

 

מסמך זה כופר במדינה היהודית ומבקש לבטלה.

מסמך זה מנער חוצנו מן הציונות וקורא להקים בישראל מדינה פלשתינית שהיהודים יהיו בה מיעוט הולך וקטן.

 

מדינת ישראל השכילה לקלוט את מחצית העם היהודי ויש בה חוקים המאפשרים לקלוט יהודים רבים נוספים. מדינת ישראל נכשלת ומתקשה מאוד לבסס את ביטחונם של היהודים שחיים במדינה.

 

הביטחון היום יומי והביטחון העתידי של המדינה היהודית מעורער. יהודים נהרגים בארץ רק מפני שהם יהודים ומספרם היחסי של היהודים הולך וקטן ומצביע על עתיד לא יהודי.

 

כשלונה של מדינת ישראל בהבטחת חייהם והבטחת עתידם של היהודים שגרים בה נובע לא רק מטעויות שעושה המדינה אלא בעיקר ממלחמה עיקשת ואכזרית שמנהל העם הערבי כולו נגד המדינה: מאז שקמה מדינת ישראל נעלמו הקהילות היהודיות בכל המדינות הערביות. יהודים שבו והקימו קהילה יהודית בגרמניה לאחר שרצחה ששה מיליוני יהודים בשואה ואיימה להשמיד את העם היהודי כולו, אבל בארצות ערב הקהילות היהודיות נעלמות!

 

ארצות ערב לא משלימות עם קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית! הן ישלימו עם קיומה רק כאשר תהיה מדינה פלשתינית וגם אז הם יעשו ככל שיוכלו כדי לחסל את הקהילה היהודית בישראל כפי שהן עושות בכל הארצות הערביות בעולם.

 

יש ליהודים זכות למדינה יהודית.

לכן צריך לחלק את הארץ לשתי מדינות – יהודית וערבית, ישראל ופלשתין.

ההסכמות וההבנות האנושיות בין היהודים לפלשתינים צריכים להתבסס על הזכות הזאת ולחלק את הארץ כך שחלקה יהיה יהודי וחלקה יהיה ערבי.

 

המצב האידיאלי יהיה אם במדינת ישראל יהיו ערבים ובמדינת פלשתין יהיו יהודים. אבל, נוכח העובדה שיהודים כמעט ואינם חיים במדינות ערב (בכל המדינות הערביות בעולם יש פחות יהודים ממספר הערבים בישראל), לכן אין סיכוי בעתיד הנראה לעין שיהודים יחיו במדינה פלשתינית. זה לא אומר שצריך לגרש את כל אזרחי מדינת ישראל הערבים או להצר את צעדיהם, להפך, כאשר תהיה חלוקה ברורה בין מדינה יהודית למדינה פלשתינית יוכלו הערבים להיות אזרחים שווים במדינה יהודית.

 

אין הבדל בין המטרה של המסמך הזה לבין המטרה של ההתנחלויות בשטחים הכבושים: בוני ההתנחלויות ותומכיהם רוצים להפוך את מדינת ישראל ב"ארץ ישראל השלמה" למדינת אפרטהייד שתעורר את כעסו של העולם החופשי אשר יחייב את המדינה להיות מדינה דו-לאומית אשר תהפוך להיות מדינה פלשתינית.

 

מחברי מסמך זה, שהם אנשים חכמים ויעילים, מצאו דרך קצרה יותר, הם רוצים להפוך את מדינת ישראל למדינה דו-לאומית לאלתר.

 

צודקים מחברי מסמך זה בביקורתם על דרך התנהלותה של מדינת ישראל בארבעים השנים האחרונות, דרך עקומה ומסוכנת, דרך של כיבוש נורא ואכזרי שמטיל כתם על העם היהודי כולו.   אך זו איננה סיבה להתאבד ולוותר על המפעל הציוני. צריך להמשיך להלחם ולהאמין שיש בכוחנו לגשר על הסתירות שבין היהדות והדמוקרטיה, שיש בכוחנו להתמודד עם העולם הערבי המאיים לחסלנו ולקיים בחלק מארץ ישראל מדינה יהודית דמוקרטית שתהיה בית ואולי גם מרכז רוחני לעם היהודי בעולם כולו.