משוואה מדינית

 

פיני מידן-שני, מעריב, 22.11.07

 

פיני מידן-שני מציע כי המדינה הפלשתינית תהיה בגבול השטחים, וישראל תישאר יהודית-דמוגרפית

 

 

ערב ועידת אנאפוליס אנו עדים לדיון בנושא שתי מדינות לאום לשני העמים. מובילת קו זה היא שרת החוץ, אשר בנאומה לפני כשבוע אף הרחיקה לכת צעד נוסף, ברומזה כי השאיפות המדיניות של כל העם הפלשתיני ובתוכן גם שאיפותיהם הכמוסות של חלק מערביי ישראל, צריכות לקבל מענה בפתרון של שתי מדינות הלאום. בבואנו לתרגם לצעדים מעשיים את הצהרתה של שרת החוץ, עלינו להתמקד בשני נושאים מרכזיים.

 

הראשון - מה ניתן להשיג הצהרתית ממדינות ערב במסגרת משא ומתן? בעניין זה טועים יועציה של שרת החוץ ושל ראש הממשלה בהציבם כרף את רצוננו שהפלשתינים יכירו בישראל כמדינת הלאום היהודית. אין כל סיכוי שנקבל הכרה כזאת מצידם ואיננו זקוקים לה כלל ועיקר. זאת מדינתנו, אנו נקבע את אופייה וננווט בין שני העקרונות "יהודית" ו"דמוקרטית". כצעד מעשי, עלינו להבטיח כי "זכות השיבה" תוכל להתממש רק לתוך גבולות הקבע של מדינת הלאום של כל אחד מהעמים, יהודים למדינת ישראל ופלשתינים למדינת פלשתין.

 

השנייה - כיצד לשים מחסום אפקטיבי לשאיפתם של חלק משמעותי של ערביי ישראל ליהנות מפירות הדמוקרטיה הישראלית מחד, ומאידך להפוך אותנו בעתיד לחלק ממדינת פלשתין הגדולה שמשני עברי הירדן. כיצד ניתן להרים את המסך ולחשוף את האג'נדה של חלק מערביי ישראל לבצע מהפך דמוגראפי במעטה של דרישה דמוקרטית לכאורה, להפוך את ישראל ל" מדינת כל אזרחיה".

 

להסיר את החרב

 

הפתרון לסוגיה השנייה טמון ביכולתם של הפוליטיקאים שבייננו להתעלות מעל לשיקולי בחירות ובוחרים, להודות במה שכולם מבינים, שפתרון הקבע מחייב התייחסות דמוגרפית שאיננה מתחילה או מסתיימת בקווי יוני 1967. הצורך בהתעלות זאת מופנה לשני צידי המפה הפוליטית, לאנשי ה"שלום ,השלווה והעולם הגלובלי האוטופי", ולאנשי "אף שעל, ונושאי דגל המשיחיות".

 

כפתרון מעשי, ניתן לבחון כיצד כביש "חוצה ישראל" שנועד לחבר את צפונה של המדינה לדרומה הופך ברובו, לחלק מרכזי של קו הגבול, החוצה את ארץ ישראל ממזרחה למערבה ובכך מאפשר הפרדת אוכלוסיות אפקטיבית והקטנה משמעותית של החיכוך בין העמים, ולנו מבטיח את המשך קיומה של מדינת הלאום יהודית עם רוב יהודי מוצק.

 

רק בדרך זאת נוכל להתכנס למשוואה המקובלת על הקהילייה הבינלאומית, כי המדינה הפלשתינית שתוקם תהיה על שטח זהה לשטח של גבולות 67', עם תיקוני גבול ביחס של אחד לאחד. ובמקביל להבטיח כי לנו תישאר מדינה "יהודית דמוקרטית" שעל ראשה איננה מתנוססת החרב הדמוגרפית.