לשלב מפלגות דתיות בתהליך ההתנתקות

 

דני רשף, חוסן,  26.8.04

 

מכתבים למערכת, הארץ, 29.8.04

 

מדינת ישראל אינה ציבור מקרי של אנשים שמכל המקומות בעולם בחרו לעצמם דווקא את המזרח התיכון האלים להקים בו דמוקרטיה ליברלית מערבית. המעשה נעשה על חשבון עם היושב כאן דורות ובמלחמה כמעט מתמדת אתו. לו כך היה הדבר היה בכך, אכן, משום מעשה לא מוסרי עד תיעוב. אפשר, לכן, להבין כיצד גורמים בחברה הישראלית, המפרשים את ישראל כדמוקרטיה ליברלית מערבית בלבד, גולשים, בחלקם, לשלילת מוסריות קיומה של ישראל.

 

רק המטרה לתת מענה קיומי לעם היהודי כעם, לאפשר את קיומו הפיזי ולעצור את התבוללתו הרוחנית, מקלט לאלו ששרדו את העבר ולאלו שעלולים להיזקק לה בעתיד, מצדיקה מוסרית את קיומה של ישראל ואת המאבק הקשה והמתמשך בערבים. לכן קיומה של ישראל מותנה ביכולתה להיות גם יהודית וגם דמוקרטית. ביכולתה לאזן בין שני ערכים סותרים במידת מה.

 

ההתנתקות החד צדדית מחלקים מארצנו יכולה להיות מוצדקת רק באם היא מחזקת את הדמוקרטיה הישראלית אבל גם באותה המידה את זהותה היהודית. באם ההתנתקות היא כלי המאפשר לאזן בצורה יותר טובה את הסתירה הקיימת בין דמוקרטיה שוויונית לכל למדינה יהודית. מדינה שבה יש יתרון ערך ליהודים וליהדות, מבחינת התכנסות למדינה יותר יהודית, יותר דמוקרטית.

 

תהליך ההתנתקות החד צדדית אסור שיתבצע כמעשה טכני בכוח הרוב הפוליטי של מפלגות חילוניות המתרחקות או מתנכרות לזהותה היהודית של ישראל כנגד ציבור שחלקו הגדול דתי וכמעט כולו מסורתי ושגם בו יש רבים המצדיקים את היציאה מעזה. אסור שההתנתקות מחבלי ארץ ישראל תהיה משולבת בהתרחקות והתנתקות מזהותה היהודית של ישראל עד כדי מאבק תרבות וזהות חובק כל ולכדי שסע לא ניתן לגישור.

 

אסור שמצד אחד של מתרס תומכי ההתנתקות יהיו רק מפלגות כדוגמת 'העבודה' המתעלמת מזהותה היהודית של ישראל ו'שינוי', שתחת האליבי של מלחמה בשחיתות חובקת הכל של ש"ס, עוסקת במרץ בטשטוש זהותה היהודית של ישראל. הצד השני, של שוללי ההתנתקות, מורכב כמעט רק מציבור דתי על כל גווניו ומחנותיו.  אסור שההתנתקות תהיה למדינה דמוקרטית פחות יהודית.

 

לכן, בצד חובת ההידברות האישית של כל אחד מאתנו דווקא עם בני הפלוגתא הפוליטיים ומאמץ למצוא מכנה משותף רחב ככל הניתן, בצל תוכנית ההתנתקות, חובה וצריך לשלב מפלגות דתיות בתהליך, וודאי לא לפסול אותן מראש. צריך וחיוני שגם זרמים של מחשבה יהודית ישתתפו במעשה ההתנתקות והגדרת ישראל שלאחריה מבחינת התכנסות למדינה גם יהודית וגם דמוקרטית. זאת מפני שאם נהיה רק מדינה דמוקרטית אין בסיס מוסרי לקיומנו כאן וסופו של המוסר, בטווח הארוך, להיות הגורם המכריע.

 

 

תגובות

נא לכתוב תגובה ולהקיש send

 

תגובה של דני מור

המפלגות הדתיות רוצות כסף ולא "זהות יהודית" כפי שאתה מבין אותה.