"השהיד היהודי"

 

חיימי שניידר, נתניה, 2.5.05

 

 

חנן היקר.

 

בכנס אתמול אמרת, כדי להמחיש לנו (ל"צד השני" שבכנס) את עצמת השבר והכאב, כי תהיה מוכן למסור את נפשך למען מניעת ההתנתקות.

עד כדי כך!

אני מאמין לך!

 

אינני "תלמיד חכם" אבל אני יודע כי היהדות איננה ממציאה את עצמה מחדש, היא שואבת ממקורותיה שלה.

אני מניח שאמירתך שלך שואבת את השראתה מדורות של יהודים שמסרו נפשם על קידוש השם.

 

בדורות האחרונים אנחנו מתייחסים לששת המליונים שנרצחו בשל יהדותם, כאלה "שמסרו נפשם". אנחנו מתייחסים לחללי צהל ומערכות ישראל כאלה ש"מסרו נפשם ובמותם ציוו לנו את החיים".

 

ציוו לנו את החיים, חנן פורת.

 

קיומו של העם היהודי איננו תלוי בריבונות יהודית בנצרים.

קיומה של המדינה היהודית איננה תלוי בריבונותה בחומש.

קיומה של המדינה היהודית תלוי, ועוד איך תלוי, בנכונות המשותפת שלנו  להמשיך ולקיים את ברית הגורל היהודי בא"י, עד כדי "מסירת הנפש"!

 

מסירת הנפש למען חומש ונצרים, עם כל הכאב האדיר שבעקירתם, איננה קידוש השם והיא בהכרח תפגע אנושות באפשרות להמשיך ולקיים ביחד את ברית הגורל.

 

חנן היקר, אל נא תהיה שהיד יהודי.

 

בהערכה

חיימי שניידר

 

 

תגובות

 

חנן לא מתכוון - משה ליכטנשטיין כ"ו בניסן התשס"ה 5.5.05

אינני חושב שבכוונתו למות בעד מניעת ההתנתקות, למרות הצהרותיו.

 

דם בנים על קברי אבות - עזריאל אריאל כ"ז בניסן התשס"ה 6.5.05

חיימי שניידר העלה במכתבו הקצר נקודה מאד עקרונית, והיא: שאלת הנכונות למסור את החיים (של עצמך, כמובן, ולא של זולתך) למען הארץ או חלק ממנה. על כך אני מבקש לענות במאמר קצר שכתבתי לאחר נפילת חיילים בהגנה על קבר יוסף.

 

קבר יוסף - שאול גבעולי 7.5.05

זעקת הקרב של חנן פורת שהוא מוכן לתת את חייו כדי לשמור על רצועת עזה בידינו עלולה להתפרש אצל תלמידיו הצעירים כפקודה.

 

בין "השהיד היהודי" ל"סולם הערכים" - חיימי שנידר נתניה 8.5.05

(תגובה למגיבים)

ויתור על  הגשמה עכשווית של ערך אחד כדי לקיים ערך אחר, אינו מעיד על זלזול, חוסר אמונה ואי הכרה בערך כזה. ויתור כזה הוא לעיתים מחיר קשה, ראוי וכורח המציאות.

 

השהיד היהודי - דני רשף מושב חוסן 24.5.05

יתכן גם שההתנקות תקשה את מצבנו הביטחוני וסביר שלא תביא אותנו לכדי סוף הסכסוך עם הפלשתינים. הנחת העבודה שהערבים היו שמחים להיפטר מאיתנו בהזדמנות הראשונה מקובלת עלי לחלוטין.