תנועת הבית השלישי

בני ביילי

 

מסמך זה הוא מצע רעיוני המציג עמדות אודות המציאות המוכרת והקשה אליה הגענו החברה הישראלית היהודית במדינת ישראל, 53 שנים לאחר הגעתנו לעצמאות.

מצע זה גם מציע פתרונות עקרוניים ומעשיים למצב.

האיחול המגולם במצע זה הוא כי אנשים רבים, רגילים ומפוקחים יגייסו עצמם תוך אמונה ביכולתו של רעיון נכון להתפשט, לחלחל ולהטות מציאות.

המצע כפי שהוא להלן הוא נחלת הכלל ואין עליו זכויות יוצרים כוונתו לעורר אמירה אזרחית ציבורית, טהורה מפוליטיקה ונטולת אלימות.

כל קורא שחש הזדהות עם רוח הדברים של מצע רעיוני זה מוזמן לשכפל ולפעול להפצתו של המצע בכל דרך שתקדם שיח ציבורי סביב עקרונות אלו.

 

* מידע לגבי התכנסות עתידית לביטוי ההזדהות עם עקרונות התנועה יפורסם והציבור ידע.

 

 

תנועת "הבית השלישי"

 

מצע רעיוני

 

·        תנועת "הבית השלישי" היא תולדה של הקושי להביט מן הצד בהימנעות בתהליכים חברתיים מדאיגים המאפיינים את החברה הישראלית היהודית, 53 לעצמאותנו השלישית.

·        התנועה רואה בדאגה את הפילוג החברתי, את ההתדלדלות הערכית ואת הקיבעון המדיני.

·        שם התנועה אינו בא לרמז רמזים משיחיים, כי אם להעיר את תשומת הלב לכך שהעם מפולג פנימית ומאוים חיצונית, ושאתגר ההתלכדות שלנו לנוכח המצב, יקבע את עתיד ביתנו העצמאי השלישי.

·        התנועה חוששת שאם כעם קטן, לא נשכיל להסכים בנינו על הדרך לשימור ביתנו השלישי, נמצא עצמנו תוך כמה עשרות שנים ללא עצמאות ונדע כאב רב.

·        התנועה מאמינה באפשרות ובצורך בהסכמה יהודית לשם הגעה למציאות של שקט אזורי.

·        התנועה רואה בהתפלגות ובשנאה הפנימית הקיימות בחברה היהודית במדינה, איום מרכזי לעתידנו.

·        התנועה רואה בשינוי האקלים החברתי בחברה הישראלית-יהודית, שלב מקדים לשלב פתרון הסוגייה הפלשתינית בפרט וסוגיית העולם הערבי בכלל.

·        תנועת ה"בית השלישי", איבדה את בסיס אמונה במנהיגויות החברתיות והפוליטיות במדינה, ורואה את מנהיגויות תנועות השמאל, הימין והציבור הדתי כמנהיגויות רוויות חוליים מוסריים, מנותקות חברתית ונטולות אופק מדיני מציאותי ושפוי.

 

ברמה החברתית

·        התנועה מאמינה שהמפתח לשינוי חברתי מצוי במידות התנהגות שנטפח בנינו, אנשים לחברה אחת.

·        התנועה מאמינה שאחים לסירה אחת שלא מקבלים אחד את האחר, לעולם לא ידעו נחת. 

·        התנועה מאמינה שצליל קטן של כל אחד מאתנו מעכיר או משביח את המנגינה של כולנו.

·        התנועה מאמינה שחברה שבה כל קבוצה מתכנסת בתוך הצדק של עצמה - סופה להתפורר לחלקים.

·        התנועה מאמינה שחוסר הסובלנות שלנו איש לרעהו נובע מכך שכל אחד מאתנו בטוח שהוא צודק.

·        התנועה מאמינה בעקרון של "לא להיות צודק אלא חכם" כעקרון יעיל וישים לפתרון בעיות רגשיות.

·        התנועה מאמינה שהמפתח לשינוי חברתי מצוי במחאה ברורה כנגד מידות המוסר במערכות השלטוניות.

·        התנועה מוחה על כך כי נורמות מנהל ושלטון מסואבות ומושחתות נמשכות ללא בושה.

·        התנועה מוחה על כך שהמנהיגים הקיימים הם ברובם הגדול צרי השכלה ורדודי מחשבה.

·        התנועה מוחה על כך שנבחרי הציבור מתמכרים להגה השלטוני, נרקבים ומרקיבים את החברה.

·        התנועה מוחה על כך שהממשלות מחלקות את כספנו באופן שערורייתי כל שנה מחדש.

·        התנועה מכירה באחריותנו שלנו לכך שאותם אישי ציבור נבחרים כל פעם מחדש להמשיך את דרכם.

·        התנועה מאמינה שהפערים הכלכליים והחברתיים הם תוצר של התדלדלות ערכית בחברה. 

·        התנועה מאמינה שפערים חברתיים גסים מתאפשרים בחברות שהאגואיזם דבק בטובים מבניה.

·        התנועה מאמינה שרק בחברה של אגואיסטים העובד ההגון מנוצל, הבכיר מתגמל את עצמו והמנכ"ל מדושן.

 

ברמה המדינית

·        התנועה מאמינה בחשיבותה של ההיסטוריה העממית לקיומו הרוחני של כל עם.

·        התנועה מאמינה בקשר שבין העם היהודי לבין אדמת ארץ ישראל התנ"כית.

·        התנועה מכירה בזכותם ההיסטורית השווה של ערביי פלשתין לאדמה זו.

·        בצל הנסיבות, התנועה רואה את מדינת ישראל כמבצר בטבורה של שכונה עוינת.

·        בצל המציאות הקשה, התנועה מאמינה כי קדם הזמן לוותר על צביונה היהודי של המדינה.

·        בצל המציאות הקשה, התנועה מאמינה כי יש חשיבות בשימור עליונות צבאית אזורית.

·        התנועה מאמינה בנכונות הציבור היהודי להמשיך ולהתעקש על זכותו לחיי שלווה במדינתו המוכרת.

·        התנועה מכירה שהממשלות השונות מתקשות להביא למצב של בטחון יומיומי לתושבי המדינה.

 

לגבי מדינות ערב

 

·        התנועה רואה בהיסטוריה האנושית הוכחה ליכולתן של חברות יריבות להשלים להתפייס ולסלוח.

·        התנועה מבינה את הקושי של הערבים להשלים רגשית עם קיומה של מדינה יהודית במזה"ת הערבי.

·        התנועה לא מקבלת את האלימות הפיזית של הערבים כאמצעי לביטוי מחאתם על קיומנו.

·        התנועה רואה בהתבטאויות מנהיגי העולם הערבי חוסר בשלות להשלמה, לויתור ולפיוס.

·        מסיבה זו, התנועה לא מאמינה בשכנוע או ברדיפה אחר הסכמי שלום עם מדינות ערב הנותרות.

·        התנועה מאמינה כי שלום ישכון באזורנו רק כאשר העולם הערבי יבשיל להכיר גם בזכותנו ההיסטורית שלנו לאדמה זו במקביל לזכותם של הפלשתינאים.

·        התנועה מאמינה כי על פי ההיסטוריה, הארץ היא גם שלנו וגם שלהם, זכאות לנו וזכאות להם.

·        התנועה מאמינה בחלוקה: הפלשתיני יוותר על מה שכבר לא יקבל והישראלי יוותר על מה שלא שלו. 

·        התנועה מאמינה בבשלותו של רוב הציבור היהודי במדינת ישראל לפיוס עם הערבים בתנאים אלה.

·        התנועה מאמינה כי אינספור חברויות אמת בין ערבים ויהודים הן ההוכחה כי אפשר לחיות כחברים.  

·        התנועה מאמינה בכוח ההמתנה של רוב העם בישראל ליום בו העולם הערבי יבשיל לקבלתנו באזור.

 

לגבי העם הפלשתיני

 

·        התנועה רואה בהסכמה יהודית תנאי לפתרון הסכסוך היהודי-פלשתיני.

·        התנועה רואה במציאת פתרון תחת הסכמה יהודית הכרח להמשך קיומנו השפוי כעם אחד.

·        התנועה מאמינה כי יש לפעול בדחיפות עליונה לגיבוש פתרון משלנו ולדאוג להביאו אל הפועל, לפני שיעשו זאת אחרים בשבילנו בתנאים מוכתבים מבחוץ ונחותים מכפי שישנם היום.

·        התנועה דוגלת בפתרון של עזיבת יש"ע על ידי ציבור המתיישבים היהודים, והשארת היישובים לפליטים הפלשתינאים.

·        התנועה מעונינת להעביר במחוות השארת הישובים על תילם, מסר עמוק של נכונות להתפייס.

·        התנועה מאמינה כי יש במחווה זו בכדי למתן את משקעי הכיבוש שהצטברו אצל העם הפלשתיני.

·        התנועה מצפה כי מחווה זו, של פינוי יש"ע והשארת היישובים על תילם עבור פליטים פלשתינאים באשר הם - תתקבל בעולם כויתור היהודי בתהליך הפיוס ההיסטורי עם העם הפלשתיני.

·        התנועה מקווה כי העם הפלשתיני והעולם הערבי יגיבו בויתור על המאבק האלים.

·        התנועה אינה מתנה את עזיבת יש"ע בקבלת הסכם שלום, מתוך ההנחה שאין בשלות ערבית לשלום.

 

לגבי העתיד עם העם הפלשתיני

 

·        התנועה רואה בחשש את העלול להתפתח בטווח הקרוב בשטחים אשר יוחזרו.

·        התנועה מאמינה כי מדינת ישראל תצטרך לעקוב מקרוב ולצפות לכל תרחיש מאיים.

·        התנועה מאמינה כי למול אותם פלשתינאים שירצו למות למען החזרה לכל פלשתין, יש גם דור ראוי של פלשתינאים, שיבחרו לנצל את החירות בשביל לממש את עצמם כבני אדם, ויאמינו בפיוס.

·        התנועה מאמינה כי לפני יישומו של צעד ישראלי חד-צדדי, על מדינות אירופה וארה"ב להציב ביש"ע משלחות ערובה אירופאיות ואמריקאיות, שיכללו אנשי צבא חמושים ומדינאים.

·        משלחות אלו, לאחר קבלת השטחים המפונים מידי צה"ל, ידאגו ל:

      א. קיומן של בחירות להנהגה פלשתינית וכינונה של מדינה פלשתינית.

       ב. היבחרותה של מנהיגות אחת, יציבה המתחייבת להסכם של "אי-לוחמה" עם ישראל.

·        התנועה מאמינה כי התמורה המחויבת בעבור כאב עקירת המתיישבים והויתור על אדמות שהן חלק מליבה של ההיסטוריה שלנו - הם יחסי שכנות מופרדים ועניינים, ושכולם ידעו שקט.

·        התנועה מאמינה שעל הקהילה הבינ"ל לפעול להכרזה באו"ם כי עם גמר הפינוי, תם פרעון החובות מן הצד הישראלי, הן הגיאוגרפי והן המוסרי, וכי תם עידן הצידוקים של הערבים למלחמה בישראל.

·        בתרחיש עצוב אך לא בלתי אפשרי, לפיו המדינה הפלשתינית לא תצליח לרסן את בניה, וגם לאחר החזרת יש"ע תושבי מדינת ישראל לא ידעו שקט ונחלה - תנועת "הבית השלישי" תתמוך במיצוי כוחה ההתקפי וההרסני של המדינה בכדי להכות במדינת פלשתין באופן כזה שיוסיף להם אבל ויוסיף להם שנים של עוני, ומעגל המלחמה ימשיך לחזור על עצמו ולחרב בעיקר בציבור הפלשתיני.

·        התנועה בצער תאמץ גישת מעגל המלחמה, שתחזור חלילה, עד שנדע שקט.

 

לגבי תנועת ההתיישבות ביש"ע

 

·        התנועה רואה בממשלות ישראל מאז 67' אחראיות לשליחתה ולעידודה של ההתיישבות ביש"ע.

·        לאור ההיסטוריה, התנועה רואה בשליחת ההתיישבות ליש"ע ביטוי לחוסר תבונה מדינית וליוהרה.

·        לאור הנסיבות האנושיות, התנועה רואה בשליחת התיישבות יהודית ליש"ע משגה מוסרי.

·        התנועה רואה במשגה מוסרי זה קרקע לשסעים ולחוליים פנימיים בחברה היהודית שבמדינת ישראל.

·        התנועה רואה בהתיישבות ביש"ע גורם המכרסם את יכולתנו לשמר אחדות יהודית ועצמאות.

·        התנועה רואה בהוצאות על פיתוח ואבטוח ההתיישבות ביש"ע עול כספי כבד על הקופה הציבורית.

·        התנועה מאמינה כי ההוצאות הכספיות ביש"ע באות על חשבון השקעות משמעותיות בתוך המדינה.

·        התנועה מאמינה כי ההתיישבות ביש"ע מפחיתה את הרצון של גורמי חוץ להשקיע בכלכלת המדינה.

·        התנועה מאמינה כי ההתיישבות ביש"ע פוגעת בפוטנציאל הפעילות הכלכלית הבינלאומית שלנו.

·        התנועה מאמינה כי לעלות מעטפת ההתיישבות ביש"ע השלכות המקשות על יציאת המשק מהמיתון. 

 

לגבי המתיישבים ביש"ע

 

·        התנועה רואה בעקירת ההתיישבות ביש"ע צעד היסטורי כואב, הנעשה לטובת התחזקותה של החברה היהודית ויכולתה לעמוד בפני האיומים החיצונים ביתר שאת.

·        התנועה מבינה ללבו הכבד של ציבור המתיישבים ביש"ע באשר לפינוי בתיהם בישובים שהקימו.

·        התנועה רואה ברוח המתיישבים ביש"ע מסירות ציונית וערכית, ומעריכה רוח זו שבהם.

·        התנועה מאמינה כי על החברה הישראלית היהודית לחבק את ציבור העקורים מיש"ע, כשם שמחבקים בן נאמן ששב הביתה משליחות ממושכת, ששלחו אותו אליה הוריו, וטעות ביסודה.

·        התנועה מאמינה כי חלה על המדינה החובה המוסרית לשאול את המתיישבים לרצונם ההתיישבותי, ולאפשר לאלה מתוכם המעונינים להמשיך ולממש את חזון ההתיישבות, לעשות זאת על ובתוך גבולות המדינה, ביישובים קיימים או חדשים.

·        התנועה מאמינה בכוחה הרוחני של תנועת ההתיישבות ביש"ע בכדי להתגבר על קושי העקירה, כפי שהוכיחו כל העליות היהודיות לארצנו, שאפשר לעקור מבית אחד כל עוד יש בית יהודי להיקלט בו לבטח.

·        התנועה מאמינה כי אין מחיר חומרי לעקירה של המתיישבים מבתיהם ביש"ע, ומצפה כי המתיישבים יפוצו במידות הגונות וסבירות, נטולות מרכיבים של סחיטה.

 

לגבי ערביי מדינת ישראל

 

·        תנועת "הבית השלישי" מכירה בקושי הרגשי שפקד את ערביי ישראל עם בוא הציונות והשגת העצמאות של מדינה יהודית באזור זה, בו הם התגוררו מקדם.

·        התנועה מכירה במורכבותן של סוגיות הזהות והנאמנות של ערביי ישראל.

·        התנועה מכירה בהשלכות המדכאות של עקרון הצביון היהודי על הציבור הערבי.

·        התנועה מכירה כי בצל נסיבות של חשדנות וגזענות, ערביי ישראל הופלו לרעה על ידי ממשלות ישראל לדורותיהן, בתחומים רבים מדי, וכי יש לתקן עיוות זה באופן נחרץ ומהיר.

·        התנועה מצפה כי במקביל לתיקון העוול שנגרם לערביי ישראל על ידי הממשלות המכהנות, יעלה מתוך הציבור הערבי במדינת ישראל קול רם ובלתי מגומגם, הקורא להתפייסות היסטורית של שני העמים ולתפוגת תוקפן של הטינה הדתית והטינה הלאומית.

·        התנועה מכירה בכך שקול נחרץ של פיוס לא יביא פיוס בין לילה.

·        התנועה מאמינה כי קול נחרץ שקורא לפיוס יביא פיוס לבסוף. 

·        התנועה מאמינה בחברות האמת האפשרית בין היהודי לבין הערבי, ורוצה לראות את היחסים שבין מדינת ישראל היהודית לבין אזרחיה הערבים, הוכחה לשאר העולם הערבי כי ההתפייסות אפשרית.

·        התנועה בדעה כי אזרחים ישראלים ערבים או יהודים שלא יהיו מסוגלים לאמץ קוים אלו של התפייסות והשלמה, ויפעלו בדרכים גלויות או סמויות, להזנת טינה ומאבק אלים - יש לשלול מהם את אזרחותם ולתת להם לבחור בין עזיבת המדינה לבין בית סוהר.

·       התנועה מצרה על רחוק היום בו יהודים יחושו בטוחים דיו בכדי לאמץ את רעיון שינוי צביונה של המדינה מצביון יהודי לצביון כל-אזרחיה.

 

מחבר המסמך הוא עובד סוציאלי, בעל מרכז יעוץ וטיפול בתחום האלימות במשפחה.