דרושה הנהגה שפויה

 

גבי אלקלעי, מעריב 20.12.2012

 

חבירת ביבי והליכוד לכוחות הקיצוניים ביותר בחברה הישראלית, ויצירת מיזוג קנאי וחשוך בין לאומנות, דת והתנהלות מדינית הרסנית מעלים את השאלה – לאן כל זה מוביל? איך ישראל רואה את עצמה בעתיד הקרוב? שאלה זו נכונה לרבדים רבים בקיום הישראלי אך היא רלוונטית במיוחד לזהות של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. בהקשר זה ראוי שנשמע את מה שיש לציפי לבני לומר.

 

מהו טבעו של אותו שילוב מיוחד במינו, אותו זוג מילים המופיעות בסעיף א' של "חוק יסוד: כבוד האדם וחרותו", חוק שכל כולו נועד, "לעגן בחוק יסוד את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית". מהי המורשת הייחודית הגלומה במילים יהודית ודמוקרטית וכיצד צריכים אנו לפרש את צמד המילים הטומן בחובו את חזונה של ישראל על עצמה, אופייה ואורחותיה? דבר אחד ברור למעלה מכל ספק. הפרשנויות הפוליטיות שחברו לביטוי זה אשר משממשות גופים שונים ואידיאולוגיות שונות, יצרו פוליטיקה מופקרת שבוגדת במורשתה שלה. המאזן העדין והשברירי בין "יהודית" ל"דמוקרטית" הפך לסחורה משומשת המוצעת במחיר מבצע לצורך סגירת חשבונות, והתנגחות הדדית הניזונה מפחדים ולא מחזון משותף הכורך יחדיו את ישראל היהודית והדמוקרטית ומאפשר את קיומה עם תושביה הלא-יהודים, יהודייה השוכנים בתפוצות, שכניה בעולם והקהילה הבינלאומית.

 

נוכח הקשיים הלא פשוטים האורבים לישראל מבית ומחוץ- ולקראת המשימות הלאומיות המצפות לחברה הישראלית לאחר הבחירות דרושה הנהגה שפויה, מאוזנת, המבינה כי במילים "יהודית דמוקרטית" טמונים לא רק זכויות אלא חובות: משימת קידומה ועיגונה של ישראל כמדינת הלאום היהודי לדורות הבאים מהווה את אחד האתגרים המשמעותיים והצודקים ביותר שנכונו לנו. ההקצנה הבוטה והאלימה בשיח המדיני והאזרחי שמנהיגים נתניהו ורשימתו הקיצונית או נפתלי בנט ואחרים לא זו בלבד שלא מקדמת את ישראל כמדינת הלאום היהודי אלא אף גורמת נזק עצום במישור זה ממש. השיח הפשטני, הבוטה שהרים ראש בארבע השנים האחרונות כבר גורם, וימשיך לייצר סכסוכים פנימיים בין אזרחי ישראל היהודים ואלו שאינם יהודים ויפחית את ההבנה הבינלאומית למטרותינו וצדקת דרכינו. ואולם, התוצאה החמורה מכל לשיח זה היא הרדידות שפושה במושג "יהודית ודמוקרטית" והטשטוש שחל בניסיון להסדיר, למעננו ולמען ילדינו, את המאזן המופלא והייחודי הקיים בישראל כמדינה יהודית ושוויונית לכלל אזרחיה- שכן ישראל איננה דמוקרטיה אם איננה חותרת להסדר מדיני ושוויון אזרחי בגבולותיה. ישראל איננה יהודית אם צביונה הוא אזרחי-מיליטנטי ותו לא. ביבי מזה וליברמן מזה לא רק מבודדים את ישראל באופן מדיני: הם קורעים מעל המדינה את תעודת הזהות הייחודית שלה- הם הופכים את ישראל לכלי ריק, לוחמני, מייאש.

 

השיח האחראי והשפוי העוסק בזהותה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית נשמע כיום רק מפה אחד- ציפי לבני יו"ר "התנועה". לטענתה, על מנת לייצר שיח חדש ובונה סביב המושג "יהודית ודמוקרטית" ובכדי לעגנה באופן סופי בחוקתה העתידית של מדינת ישראל חובה עלינו לסייע בפיתוח פירושים מחודשים לזהותנו היהודית ולהווייתנו הישראלית ולהציג אלטרנטיבה ישראלית-יהודית המחויבת לערכי היסוד של חברה מודרנית והמאפשרת התחברות מחדש למורשת עתיקה ומופלאה. בירור מעמיק ושיח אמיתי שיוביל לעיגון הווייתה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית בחוקה הישראלית מתוך שוויון זכויות מלא לכל אזרחיה, קרי הסדר מדיני מחד וכינון זהות יהודית דמוקרטית מאידך, לא זאת בלבד שיבסס את ההכרה ביהדותה של ישראל הדמוקרטית בהקשרים העמוקים המחייבים, אלא גם יצרף יחדיו את חלקיו החסרים של החזון אותו אנו שואפים לטפח ולשמר– חזון לכינונה של ישראל כמדינת הלאום היהודי וכדוגמה ומופת לתפוצות.