בכל זאת יהודית ודמוקרטית

 

האמנה הטובה ביותר לישראל היא זו שתישען על המהות של היהדות והפורמליות המסגרתית של הדמוקרטיה.

 

מירון ח. איזקסון, מעריב, 20.1.02

 

 

לאחרונה עלתה מחדש לדיון הגדרתה המהותית של מדינת ישראל, הן מפני יוזמה של המכון הישראלי לדמוקרטיה והן על רקע "אמנת כינרת". גורמים שונים הציעו רעיונות מגוונים כגון מדינת כל אזרחיה, מדינת העם היהודי ועוד. אני מבקש להביא כאן בקצרה את נימוקי המצדיקים דבקות במונח "מדינה יהודית ודמוקרטית" כפי שגם מופיע כבר בחקיקה, למשל בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו.

 

המהלך של חזרת היהודים לארצם הוא במידה רבה בניגוד לטבע הרגיל של ההיסטוריה. אין אפשרות להתייחס למהלך זה בניתוק מהתוכן הרוחני של עם ישראל.

 

ללא דבקותנו במקורותינו אנו עוסקים במהלך הגירה מלאכותי וקצר מועד. יש גבול עד כמה עם אוסר על עצמו מלהכריז מהו התוכן המגדיר את עצמו, מה עוד שהגדרה זו, "יהודית", מניחה מרחב פרשני נוח. באותה עת צרוף המלה "דמוקרטית" מבטיח את אופי היישום של המרכיב היהודי. יוצא מכך שצמד המילים הזה, יהודית ודמוקרטית, אינו משמש רק צירוף של שתי מילים, אלא קובע פירוש מחודש ומסוים לכל אחת משתי המילים.

 

המלה "יהודית" אמורה להוביל את הצד המהותי של המדינה. מדינה יהודית היא זו המחוייבת לדאוג לזקנים ולנצרכים. מדינה יהודית היא זו שהחינוך בה יכלול פרק עברי מקיף. מדינה יהודית היא זו שגם במלחמותיה תישאר רחמנית ושוחרת שלום. המלה "דמוקרטית" אמורה להוביל את הצד המסגרתי והפורמלי. במדינה דמוקרטית תתקבלנה הכרעות רק בהליך דמוקרטי. במדינה דמוקרטית תוקפד הפרדת הרשויות. במדינה דמוקרטית תכובדנה זכויות המיעוטים השונים. ובאחת: במדינה יהודית ודמוקרטית אמור להיות מיושם חלומו של אברהם העברי - והכל במסגרת הדמוקרטיה.

 

השילוב "יהודית ודמוקרטית" יכול למשל לחיות היטב עם הצעת חוק השבת החדשה של ח"כ נחום לנגנטל. יש בה שאיפה להשבתת המסחר בשבת ויש בה גם הכרה בצרכי הבילוי של הפרט. דוגמה נוספת לכך היא השבתת אל-על בשבתות. מצד אחד חברת התעופה הלאומית של מדינה יהודית ראוי לה שלא תטוס בשבת, מצד שני שדה תעופה המתפעל טיסות של חברות זרות מאפשר ליחידים המעוניינים בכך לטוס בשבת.

 

ויש גם הערה מדינית. באזורנו ניתן למנות כ-20 מדינות ערביות. כמו כן במדינת ירדן ישנו רוב פלשתינאי, ביהודה שומרון ועזה צפויה לקום מדינה פלשתינאית - זו הגדרתה הבלעדית - ואף במדינתנו הקטנה ישנה אוכלוסייה פלשתינאית משמעותית.

 

אם כך, בוודאי ניתן לשאול ואף לייחל שבשטח כלשהו, קטן ככל שיהיה, תוכל מדינה להיות מכונה מדינה יהודית ודמוקרטית ללא כל התחכמויות נוספות. דווקא מתוך עמדתי המדינית הפשרנית - אני עצמי חבר תנועת מימ"ד - חיוני עבורי שבאזור קטן ומוגדר בעולם המגמה היהודית זוכה לביטוי מפורש. התייחסות חד-משמעית כאן מאפשרת את הפשרנות הרבה בכל הנוגע להסדרים העתידיים באזור.

 

נדמה לי גם שבפרשנותו של בית המשפט העליון למונח החקיקתי "יהודית ודמוקרטית", ישנה גריעה מירבית מהמרכיב היהודי. לא סביר בעיני שמתוך היהדות תיושם אך ורק הפרשנות הנוגעת לערך הדמוקרטי שבתוך היהדות, והתייחסות זו מייתרת למעשה את המרכיב היהודי בהגדרת המדינה.

 

גם על בית המשפט העליון ליטול ברצינות את האוצר היהודי וליישמו בתכניה של מדינת ישראל, והדמוקרטיה היא זו שתיצור לו צורות וסייגים.