מאמרים וכתבות של יוסף דן, "הארץ".

 

 

יהדות לא לחרדים בלבד 30.3.03

יש לבטל את הזיהוי השקרי בין יהדות לאורתודוקסיה