מאמרים וכתבות של יונה רוכלין,

 

 

בתגובה על רשימתו של אוריה שביט 11.3.01

על ההחמצה ההיסטורית של השלום עם סוריה.