מאמרים וכתבות של יונה בר-גור,

 

 

ימים טובים 9.3.02

מדבריו של שמאלן.