מאמרים וכתבות של הרב יואל בן נון, עפרה.

 

 

בואו נסכים בינינו וואינט 21.3.02

לא האמריקנים ולא הסעודים יכולים להציע תוכנית לפתרון הסכסוך, שתבטיח את קיומה של המדינה. יש דרך אחרת, שלנו, של רוב הציבור בישראל.