מאמרים וכתבות של יהודה ליטני, "וואיינט"

 

 

כמו בלבנון, כמו בצפון אירלנד 28.8.03

כאשר נתעורר למציאות החדשה של מיעוט יהודי במדינה דו-לאומית יהיה מאוחר מדי - שום גדרות לא יוכלו לתקן את שנעשה.