מאמרים וכתבות של פרופסור יחזקאל דרור, פרופ' למדע המדינה באוניברסיטה העברית, חוקר בתחום מדעי המינהל ותורת המדיניות. חתן פרס ישראל לשנת תשס"ה. שימש כחבר בוועדת וינוגרד

 צילום:

 

 

 

הפתרון למשבר בפוליטיקה הישראלית: משטר נשיאותי מעריב 6.8.08

הרפובליקה הישראלית הראשונה מיצתה את עצמה ויש לעבור לשלטון שיאפשר ריכוז עוצמה דמוקרטית עם איזונים.

 

 

על ההידרדרות ביכולת למשול בישראל

ישראל לוקה במידה מסלימה של אי-יכולת למשול שיש בה משום סכנות חמורות לעתידה. אי-יכולת זו משתקפת במנות גדושות של אי-יכולת חשיבה אסטרטגית ארוכת-טווח וכוללת, העדר גיבוש של רצון, אי-כושר לגייס תמיכה ציבורית וחוסר יכולת ביצוע.