מאמרים וכתבות של יאיר שטדלר, תלמיד ישיבת הר עציון, בן 21.

 

 

"הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא" 2.7.04

אני חושב שהגיע הזמן שנפתח את העיניים ונראה מולנו חברה, שאמנם נתח גדול ממנה נטול ערכים, רדוד ועייף (תופעה הקיימת בשני הצדדים), שבשוליה קיצוניות רבה, (שוב, בשני הצדדים), אבל מכילה הרבה מאוד אנשים אידיאליסטים שמחפשים את הדרך הנכונה והראויה ביותר לחיות כאן, בארץ המובטחת.