מאמרים וכתבות של יאיר פורת, "הארץ".

 

 

מלכודת כעס ותסכול 19.12.02

כלוחמים במילואים, חובתנו לקום ולומר את דברנו על מצבה של ישראל בשטחים.