מכתב של יעל אפללו, ירוחם.

 

 

מלחמה מיותרת 9.3.02

העברת מסרים נכונה וחדירה לרובדים מסוימים באופן הנכון תביא לקליטת המסר ולדעתי לסחף בדעת הקהל הציבורית שתביא לתוצאות המיוחלות.