מאמרים וכתבות של עוזי אורנן, "הארץ".

 

 

רוח מגילת העצמאות 1.2.02

החותמים על "אמנת כנרת" התיימרו ללכת "ברוח מגילת העצמאות". אבל המגילה שונה בתכלית.