מאמרים וכתבות של אלוף (מיל) עוזי דיין, נשיא המועצה הציונית וראש המועצה לביטחון לאומי לשעבר.

 

 

הסטטוס קוו אינו פתרון - אלוף (מיל) עוזי דיין וד"ר דן בן-דור מעריב 14.5.04

מה היא בדיוק "תוכנית" ה"התנתקות"? מהו היעד? לאן מוליכה אותנו הדרך הזו? כתוצאה מאי-הבהירות, הוסט הדיון הציבורי מהסוגיות העיקריות... היעד המדיני-אסטרטגי צריך להיות היפרדות מהפלשתינים למדינה יהודית-דמוקרטית.

 

אירועים מרכזיים באינתיפאדת אל אקצה ידיעות אחרונות 30.3.01

סיכום חצי שנה של אינתיפאדה.