מאמרים וכתבות של אורי טל,

 

 

ציונות 2002 19.4.02

המכתב... מציע חזון, הוא מציע את ישראל שלאחר הכיבוש. ארץ ישראל קטנה, ישראל שלא כובשת עם אחר, עם נאור היושב בציון לצד מדינה פלסטינית.