מאמרים וכתבות של אורי סלעי,

 

 

ייסורי חייל צעיר מעריב 8.2.02

מה לימד אותי השירות בשטחים. מונולוג של חייל קרבי.