מאמרים וכתבות של צבי צמרת, מנכ"ל יד בן צבי

 

 

קודם כל, עברית הארץ 14.3.07

ההצעה לתת מעמד שווה לשפה הערבית מאיימת על קיום ישראל