מאמרים וכתבות של ד"ר טל מור.

 

 

די לימין, די לשמאל, הגיע "זמן הגיון" 4.4.02

במסמך קצר זה מועלים מספר רעיונות בדרך לאחדות, לשלום, ולביטחון.