מאמרים וכתבות של סמדר בן-פורת, אשדות יעקב איחוד, "היום השביעי".

 

 

דברים בכנס היסוד של היום השביעי 15.3.02

להבנתי, דמוקרטיה במהותה, מזמינה מצב של תודעה פנימית, שבידי  - "האדם הקטן" - לעשות, לשנות, להכריע.