מאמרים וכתבות של שלמי דסקל, "מעריב".

 

 

אל תשכחי, אל תסלחי 23.11.05

אפשר להמשיך לבכות על צער הגירוש, ואפשר להסתכל לעתיד ולהפיק לקחים מהעבר