שאול צדקא

שולי דיכטר

שלומי דסקל

שולמית אלוני

שושנה ברוש-וייץ

שלמה גזית

שמואל שנהר

שרה ליבוביץ-דר

שרי מקובר

תום שגב