מאמרים וכתבות של סמי סמוחה, פרופסור לסוציולוגיה באוניברסיטת חיפה

 

 

הערבים בישראל ומלחמת לבנון השניה אופקים (33) אוקטובר 2006

במלחמת לבנון השניה נעשו הערבים לחלק אינטגרלי של העורף, שהפך לחזית. הלקח ממלחמה זו, שרבים רואים אותה כפתיחה למלחמה גדולה נוספת הוא, שיש לשלב את האוכלוסייה הערבית בהכנות למלחמה שתבוא. יש למגן את היישובים הערביים, להפיץ מידע בערבית על אמצעי התגוננות אזרחית, לתרגל את התלמידים ואת האזרחים ולשלב את המגזר הערבי במערך מל"ח (משק לשעת חירום). הערבים לא יתנגדו להשתלבות במערכת הגנת העורף, כי היא תיתן להם הגנה ותחושת ביטחון. מעניין לראות כיצד תשפיע השתלבות זו על עמדתם לגבי הסכסוך.