מאמרים וכתבות של רות קלדרון,

 

 

לדבר דווקא עכשיו וואינט 16.10.00

כדי לגבש את הזהות היהודית שלנו, עלינו לשמור על זיקה לתרבות הערבית, שאליה אנחנו קשורים זה שנים.