מאמרים וכתבות של פרופ' רות גביזון,     

 

 

 

ועדת חקירה - התלהמות מזיקה הארץ 15.1.11

אל לנו לתת לטעויות שני הצדדים לשבש את עקרונות היסוד של הדמוקרטיה. אלה כוללים לא רק התמודדות עם אתגרים מורכבים, אלא גם בחירה שקולה וזהירה של דרכים להכריע בסוגיות יסוד, כך שלא נהפוך את עצמנו לחברה שאכן אין בה ריבוי דעות ושיח אמיתי ואמיץ.

 

מלכוד המדינה היהודית וואיינט 10.10.10

הכרזת נאמנות המפרשת את אופיה של המדינה – לא רק כיהודית, אלא כיהודית ודמוקרטית כאחד – איננה פסולה בעיקרון. אחרי הכל, זהות זו היא "נתון חוקתי" של המדינה. הימנעות משימוש בביטוי זה בהקשרים רלוונטיים עלולה ליצור את הרושם שהמדינה עצמה אינה מחשיבה במיוחד את האפיון הזה.

העמימות בביטוי זה יכולה ללכת לכל הכיוונים. ..חלק מהטיעונים נגד ההצעה ללא ספק מכוונים לטענה כי מדינה יהודית לעולם לא יכולה להיות דמוקרטית - טענה שמוסדות המדינה אינם מקבלים ואינם צריכים לקבל. בל נשכח: הדרישה החדשה עשויה לאפשר את דחייתו גם של מי שאינו מוכן להכריז על נאמנות למדינה דמוקרטית!

 

מי יוותר על זכות השיבה? – איתן ברונשטיין, רות גביזון וואינט 14.5.10

האם האנושיות של הישראלים כעם כובש תוכל להשתקם רק כשיוכלו פלסטינים לשוב למקומות מהם גורשו, או שיש בכך משום דרישה לוותר על מימוש זכותם של היהודים להגדרה עצמית, שכלל לא קשורה לאנושיות ומוסר?

 

שוויון אזרחי איננו חופש הגירה הארץ 14.7.08

לא תהיה הגדרה עצמית ליהודים במדינה יהודית ודמוקרטית, אם לא יישמר בישראל הרוב היהודי היציב. לכן ישראל תצטרך - גם אחרי שייכון שלום וייקבע גבול מדיני בינה ובין כל שכניה - לנהל מדיניות הגירה שאחת ממטרותיה תהיה שמירה, במסגרת ההגבלות הנובעות מהצורך לכבד את זכויות האדם, על הרוב הזה.

 

לא עוד מאבק על הבית וואינט 6.1.05

התנתקות רצונית של ישראל מרצועת עזה היא צעד הכרחי לעצירת המומנטום של חזון המדינה "החילונית והדמוקרטית" בין הים לנהר. מימושו של חזון כזה פירושו קץ המדינה היהודית (ואולי גם קץ היותה דמוקרטית או חילונית). ולכן ההתנתקות נדרשת גם אם יימשך ירי הקסאמים, וגם אם היא נראית כפרס לטרור. ההתנתקות מעזה היא פשוט אינטרס ישראלי.

 

הצידוק לחוק האזרחות וואינט 5.8.03

צידוקו של התיקון לחוק האזרחות מעוגן בהיותו חלק מן המאמץ להמשך השימור של ישראל כמדינה שבה מממש העם היהודי את זכותו להגדרה עצמית.