מאמרים וכתבות של רוביק רוזנטל, "מעריב".

 

 

לפרוץ את המעגל 20.1.02

המעגל הוא בראש ובראשונה מעגל דמים והרס.