מאמרים וכתבות של רון נאמן,

 

 

זהותנו וגבולותינו הארץ 31.7.01

הגדרת אופייה של המדינה תביא ממילא לסיום הכיבוש.