מאמרים וכתבות של רון מיברג, "מעריב".

 

 

לא רוצים שלום, רוצים להשתגע 18.1.02

תהליך ההתנתקות שלנו מאמונה אמיתית בשלום, הגיע לשיאו. 

 

אימת היקיצה המבוהלת 2.11.01

המציאות מלמדת שנפגעי הטרור קשובים לעתים יותר מאחיהם השלמים בגופם ובנפשם לרעיון תום הסכסוך בדרכי פיוס, ויתור ונסיגה מעמדות עבשות. ההכרה שכדי להגיע אל הפתרון הבלתי-נמנע הזה, עלינו לעבור נתיב דמים כה ארוך ומזעזע...  היא מסוג החומרים המייאשים והמדרדרים אומות ועמים למעשים קיצוניים.