מאמרים וכתבות של רוני הירשנזון,

 

 

שטחים של שכול Ynet  10.5.01

אני, ששכלתי שני בנים, עם הצער והכאב ובלב מדמם וקרוע, רואה בברור חוט מקשר בין הכיבוש, ההתנחלות בשטחים, מות בני ומותם של ילדי תקוע.