מאמרים וכתבות של ד"ר רון בריימן, "הארץ".

 

 

המיליון השביעי חדשות  15.3.02

"תנועת" "היום השביעי", כמו רעיונות אחרים של השמאל הקיצוני, מקבלת עידוד תקשורתי נרחב. ראוי להבהיר את הסכנות הגלומות בה, וכן מי הוא הכובש במלחמת הקיום שלנו.

 

ציונות תחילה 2.1.02

ריכוז עם ישראל בארץ ישראל חייב להנחות את יעדיה הלאומיים של ישראל.