ראובן מירן

ראובן פדהצור

רוביק רוזנטל

רון בריימן

רון מיברג

רון נאמן

רון פונדק

רוני הירשנזון

רוני ענבר

רות גביזון

רות קלדרון

רותי סיני

רמי קפלן

רן אדליסט

רן בית-אש

רן כהן

רפאל פלק

רפי מן

רפיק ג'בארין