מאמרים וכתבות של רמי קפלן, "הארץ".

 

 

החובה לסרב פקודה 5.2.02

אנו מסרבים ליהפך לקלגסים למשך 25 יום בכל שנה.