מאמרים וכתבות של רפיק ג'בארין, "הארץ".

 

 

טרנספר מוסווה  23.4.02

ההצעה להחליף שטחים של ערביי ישראל תמורת שטחי התנחלויות מזיקה ובלתי ישימה.