מאמרים וכתבות של רפאל פלק, "הארץ".

 

 

ללא בסיס מוסרי 23.10.01

העמדת הבסיס המוסרי של מאבקנו בראש סדר העדיפויות מחייבת פעולה נמרצת לחיסול תנועת ההתנחלויות. זהו לא רק צו מוסרי, אלא גם כורח פרגמטי.